Není to jedno aneb vybíráme ochranný nápoj pro zaměstnance

Nejen horníci a skláři mají nárok na tzv. ochranné nápoje. Vodu nebo skutečný ochranný nápoj, který nahradí i minerály, musí zaměstnavatel podle Zákoníku práce poskytnout všem pracovníkům, kteří se pohybují v horku, týká se to tedy i svářečů, řidičů z povolání anebo pracovníků na stavbách. A v případě vln veder se to může týkat i lidí v kancelářích. Jak se k této povinnosti postavit?

Povinnost ochranných nápojů se týká nejen horníků

Nárok na dostupnou pitnou vodu mají všichni zaměstnanci, ať už pracují v dolech nebo v klimatizovaných kancelářích. Jakmile začne stoupat teplota nad 27 °C i v kancelářích, vzniká zaměstnavatelům povinnost dodat svým pracovníkům tzv. ochranné nápoje. Často jde o minerální vody, protože pocením přicházíme nejen o tekutiny, ale i minerály. „Množství přijatých tekutin se řídí aktuálními potřebami každého jednotlivce a závisí na mnoha faktorech, jako je věk, zdravotní stav, tělesná aktivita, okolní prostředí a také složení jídelníčku,“ vysvětluje vedoucí nutriční terapeutka Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Olomouc Marie Kohutová.

Zdravý dospělý by měl denně vypít 35 ml tekutin na 1 kg tělesné hmotnosti, tedy cca 2–3 litry vody, přičemž kolem 1 litru přijmeme v potravinách a 1,5–2 litry pak zbývají na nápoje. Při nadměrném pocení, zvýšené tělesné námaze, dlouhodobém pobytu v horkém prostředí i během některých onemocnění je třeba pít víc. A pokud se více potíme, pak ztrácíme nejen vodu, ale i minerální látky. Je tedy na místě je adekvátně doplnit nejlépe přírodní minerální vodou nebo vhodnými iontovými nápoji.

Legislativa

Povinnost podávat zaměstnancům na pracovišti ochranné nápoje vychází z nařízení vlády a směrnic týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud na pracovišti přicházejí zaměstnanci vlivem pracovních podmínek (pocením a výparem) během osmihodinové pracovní doby o 70 % tekutin a minerálních látek (1,25 litrů), je zaměstnavatel povinen zajistit patřičný přísun tekutin, tzv. ochranný nápoj zákon specifikuje podle třídy, kam práce spadá.

třída

popis

příklady

maximální teplota

ochranný nápoj

I

práce v sedě

kancelářské a počítačové práce

27 °C

přírodní minerální či pramenitá voda slabě mineralizovaná

IIa

práce převážně v sedě s lehkou manuální prací rukou a paží 

nástrojáři, mechanici, pokladní

26 °C

IIb

práce spojená s řízením nákladního auta 

řidiči autobusů, trolejbusů, tramvají

32 °C

IIIa

práce ve stoje s trvalým zapojením horních končetin

pekaři, mechanici, skladníci, údržbáři

30 °C

IIIb

práce s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu a chůze

práce ve stavebnictví, broušení, foukání skla

26 °C

50 % středně mineralizovaná přírodní voda, případně voda se stejnou mineralizací, 50 % voda viz výše

IVa

práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu

práce ve stavebnictví, v lesnictví, v dole

24 °C

IVb

práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu

práce v hlubinných dolech

20 °C

V

práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu

těžba dřeva sekyrou, výkopové práce

20 °C

 

Ochranným nápojem je z pohledu zákona zdravotně nezávadná přírodní slabě nebo středně mineralizovaná, pramenitá nebo kojenecká voda. Nemůže jít o limonádu, protože nesmí obsahovat více než 6,5 % cukru. Na druhou stranu – pokud máte mezi zaměstnanci jen dospělé – může jít o nízko alkoholové pivo, definovaný ochranný nápoj totiž nesmí mít více než 1 % alkoholu. Můžete ale zaměstnancům přilepšit a pořídit ochranné nápoje, které zvyšují odolnost lidského organismu.

Kolik ochranného nápoje počítat na jednoho zaměstnance?

Počítejte minimálně 1,5 litru ochranného nápoje na jednu osmihodinovou směnu a na práci ve vysokých teplotách a venku je to až 2,5 litru. Přepočteno na PET lahve byste potřebovali pro firmu o dvaceti zaměstnancích 28 balíků po šesti 1,5l PET lahvích na jeden jediný týden, upozorňuje Jiří Jízdný, zástupce české rodinné firmy AG Foods.