Nepodceňujte externisty a outsourcingové firmy

V době vysoké nezaměstnanosti se často stává, že na jednu uvolněnou pracovní pozici připadá vysoké procento uchazečů. Výběr potom není jednoduchý, zvláště objeví-li se několik vysoce talentovaných uchazečů o stejné místo. Je velmi těžké vybrat si mezi kandidáty, kteří mají podobnou kvalifikaci, znalosti a dovednosti.

Existují však také pracovní pozice, které je sice třeba zastat, ale není do nich třeba nabírat nové zaměstnance. Řada firem u nás i v zahraničí podobné situace řeší takzvaným outsourcingem. Znamená to, že si pro určitý pracovní úkol, na který nemá vlastní kapacity, pronajme služby jiné firmy.

V takovém případě je samozřejmě dobré obrátit se na kvalifikovanou firmu s dobrým jménem. Spousta podniků bude samozřejmě hledět také na cenu poskytovaných služeb nebo dobu, za kterou jsou outsourcingová firma či externí pracovník schopni zadaný úkol splnit.

Většina pracovních pozic nemůže být zastávána externistou. Představte si například takového externího ředitele firmy. Na druhou stranu je však celá řada úkolů, kvůli kterým se nám interní zaměstnanec skutečně nevyplatí.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH