Nepodceňujte varovné signály

Konflikty na pracovišti zanechávají nesmazatelné stopy asi v každém. Pokud se však člověk s prací příliš ztotožňuje, riskuje v krizové situaci mnohem závažnější psychické poškození, které někdy dovede člověka až k sebevraždě. Psychiatři a psychoterapeuti nazývají takový stav „syndromem posttraumatického rozhořčení“. Pro vznik choroby je klíčové, zda se dotyčný, pro něhož je daná práce smyslem života, cítí být ukřivděn nebo nedoceněn.

Rodina, přátelé a známí postiženého mohou celý problém spíše zlehčovat. Psychologové proto zdůrazňují, že diagnózu je třeba stanovovat nikoli podle toho, co k psychické nerovnováze jedince vedlo, ale podle toho, jak se tato nerovnováha projevuje navenek. Postižený totiž změní své chování ze dne na den. Jeho myšlenky se točí téměř výlučně kolem problému, který situaci vyvolal. Situace je nejhorší u těch, kteří vše obětovali své práci.
Zdroj: Jobpilot.de - německé stránky společnosti Jobpilot s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobpilot.de