Nepřehlížejte organizační konflikty

Každá organizace zažívá konflikty, ať už interní či externí povahy. Úspěch, s jakým je dokáže předvídat a řešit, závisí na tom, jak řídí komunikaci a vztahy se zaměstnanci a zákazníky.

- Upřímnost se vyplatí. Je lepší postavit se konfliktu čelem a odhalit fakta. Pomůže to ochránit vaši značku. Ignorování problému vede pouze ke vzniku fám, které mohou vaši organizaci poškodit.

- Budujte firemní etiku. Komunikace firemní etiky vytváří pevnější spojení mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Existují-li určité standardy, zaměstnanci získávají větší sebedůvěru v tom, že se dokáží postavit ke všemu, co přijde – dobrému i špatnému.

- Efektivní řízení konfliktů přináší pozitivní výsledky. Zaměstnanci si více věří, když mohou přicházet se svými názory včetně vyjádření nesouhlasu. Organizace se pak stává zdravější.

- Určete jasná očekávání pro sdílení názorů. Umožněte zaměstnancům, aby mohli vyjádřit své názory bez obav, že je odsoudíte.

- Odměňujte otevřenou mysl. Nesouhlas či vystoupení s odlišnými názory vyžaduje odvahu. Podporujte proto sdílení myšlenek, abyste získali větší podporu zaměstnanců pro týmová rozhodnutí.

- Nemáte-li rozepře, je čas přezkoumat vaše pracoviště. Ticho může být způsobeno strachem. Požádejte o zpětnou vazbu další vedoucí pracovníky nebo zaměstnance, abyste se ujistili, že nevysíláte špatné signály.

- Umožněte zaměstnancům, aby podpořili své myšlenky. Nejproduktivnější myšlenky bývají podpořeny daty a fakty. Vyzývejte zaměstnance, aby s nimi přicházeli.

- Sdílení hodnoty vytvářejí silné týmy. Podporujte hodnoty svého pracoviště neustálou komunikací. Zaměstnanci jsou motivovanější a usilují o lepší výkony, když cítí silné spojení mezi svými hodnotami a hodnotami organizace.

- Nevysílejte smíšené signály. Manažer by měl komunikovat jasnou vizi integrity v rámci organizace. Ta by měla být spojena s programy a postupy v oblasti uznávání a odměňování zaměstnanců.

- V turbulentních časech udržujte kurz. Věnujte dostatečnou pozornost konfliktům na pracovištích. Používejte osvědčené postupy prosazování firemních hodnot a řízení zaměstnanců směrem k chování, kterého chcete dosáhnout.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine