Nepřehlížejte problémové zaměstnance

Řízení problémových zaměstnanců dokáže vyvést z míry i ostříleného manažera, přesto by se mu neměl vyhýbat. Konfrontovat takového zaměstnance není snadné, ale nutné. Ignorace by totiž vedla pouze ke ztrátě produktivity, oslabení pracovní morálky a firma by mohla přijít i o důležité zaměstnance nebo zákazníky.

Jednejte okamžitě

Jakmile narazíte na problematické chování ze strany zaměstnance, začněte je řešit hned. Nečekejte, až se vyvine v neřiditelnou situaci. Zachovejte profesionalitu a jednejte spolu v soukromí. Být diskrétní přitom neznamená nemluvit přímo. Naopak buďte specifičtí ohledně svých obav. Seznamte zaměstnance s tím, co jste viděli nebo slyšeli. Pak mu dejte možnost, aby reagoval.

Buďte specifičtí

Jasně zaměstnanci vysvětlete, proč je jeho chování nepřijatelné. Na příkladech mu popište následky, které má na chod firmy, kolegy či klienty. Jasně také popište svá očekávání ohledně změny chování. Informujte zaměstnance, že budete jeho chování sledovat a v případě, že změna nenastane, přistoupíte k sankcím.

Shrňte domluvu

Rozhovor, který jste s problematickým zaměstnancem vedli, shrňte v písemné formě a archivujte jako případný důkaz o vašem varování. Zaměstnanci předejte kopii. Situaci nadále monitorujte. Jestliže nedosáhnete nápravy, nebojte se zaměstnance propustit.

-kk-

Zdroj: SelfGrowth.com - online komunita věnovaná osobnímu rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje SelfGrowth.com