Neurologické aspekty učení a jak jich využít při budování L&D programu (2/2)

Řada firem se stále snaží vychytat mouchy ve svých programech učení a rozvoje (Learning & Development programech). Většinu programů vytváří interně zaměstnanci, kteří ale nejsou vyškoleni v oblasti neurověd, neuropsychologie, medicíny nebo kulturní antropologie a vývoje dospělých. Právě tyto poznatky jsou pro skutečně účelný L&D program důležité a zaměříme se na ně.

Ilustrační snímek

předchozím článku jsme se podívali na některé časté neuro-mýty v oblasti učení. Tentokrát se zaměříme na to, jak vytvořit skutečně efektivní L&D program. Těchto pár poznatků z neurověd by vám mohlo dát pár inspirativních námětů:

  • Mysl ukládá data holograficky pomocí nejlepšího systému komprese dat na světě.
  • Základním principem mysli je rozpoznávání vzorů a naše neuronové sítě ukládají primárně spojení mezi nimi spíše než mezi samotnými věcmi. Pokud se chceme zlepšit v učení, musíme se zaměřit lépe na vztahy a souvislosti mezi tím, jak jsou určité věci propojeny.
  • Vzory vytvářejí smysl a smysl usnadňuje učení. Pomáhejte proto lidem pochopit způsob, jakým je vytvářen význam.
  • Lidstvo udělalo v učení před 8000 lety zásadní pokrok díky tomu, že vyvinulo reprezentační symboliku, která poskytla potřebné zkratky pro učící vzory.
  • Když se učíme, neměli bychom se příliš obávat, zda zapojujeme hippocampus, kůru předního cingulátu nebo jakoukoli část mozku. Tato vědecká „fakta“ se postupem času mění.
  • Mozek je velmi plastický a může kooptovat mnoho cest, aby umožnil učení.
  • Je klíčové kultivovat zvědavost a touhu učit se, aby bylo učení efektivní. Je to spíše základem „růstu“ než „fixního“ myšlení.
  • Struktura následuje funkci. Pokud tedy cvičíte s přesností a posilujete správné vzorce, vaše schopnosti se pevně zapojí do vaší neuronové sítě.
  • V L&D programu poskytuje samostatné učení pouze 20 % přidané hodnoty, rozvoj přináší 80 %. Vývoj znamená aplikaci učení k vytvoření nové úrovně výkonu.
  • Pokud budujeme učící se organizaci je dobré převést učení do rozvoje, vytvořit vývojové návyky a řídit změnu chování.

 

-bb-

Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard

Články v sérii

Aktuální

Neurologické aspekty učení a jak jich využít při budování L&D programu (1/2)

Aktuální

Neurologické aspekty učení a jak jich využít při budování L&D programu (2/2)