Nikdy nekončící e-mail

Profesorka Christina Cavanagh z kanadské University of Western Ontario provedla výzkum zaměřený na využívání elektronické pošty jako nástroje komunikace v organizacích. Zjišťovala, jak se zaměstnanci vypořádávají s velkým přísunem e-mailů, jehož objem se neustále zvyšuje. Více než polovina dotázaných uvedla, že neustálé vyprazdňování schránky s příchozí poštou považuje za duševně unavující. Zvláště beznadějný pocit je, že e-maily budou přicházet pořád dál.

Výzkum dále odhalil, že opatření proti nadměrnému množství e-mailů ve firmách nejsou dostatečná. Firmy sice informují své zaměstnance, nevyvíjejí však dostatečné úsilí, aby pomohly zamezit neproduktivnímu užívání elektronické pošty. Zaměstnanci pak kvůli e-mailům tráví v práci více času a někteří je dokonce musejí kontrolovat i o víkendech.

Průměrnému zaměstnanci v Severní Americe každý den 54 e-mailů, což je o 13 procent více než v roce 2002. Nevyžádaných zpráv přichází o 41 procent více. Pokračujícím trendem užívání elektronické pošty je ztráta produktivity v důsledku klesajícího poměru komunikace tváří v tvář. Nadřízení mnohdy komunikují se svými zaměstnanci e-mailem, i když sdílejí jednu kancelář.

Christina Cavanagh se domnívá, že směřujeme k „paradoxu užívání elektronické pošty.“ Přestože stále více lidí potřebuje diskutovat o náhlých změnách v úkolech či negativních zprávách, větší důraz kladený na elektronickou poštu znamená méně častý osobní kontakt.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com