Nová e-kniha o podnikovém vzdělávání od vedoucího vzdělávání ze společnosti McKinsey & Co.

Největší vydavatel e-booků na světě, společnost Bookboon, právě vydala nový titul o strategiích celoživotního učení pro firemní vzdělávání a rozvoj. Knihu napsal profesor Dr. Nick Van Dam, který je ředitelem globálního vzdělávání ve společnosti McKinsey.

Zde nabízíme rychlý úvod k této knize. Celou si ji můžete stáhnout zdarma zde.

Jedním z největších problémů, kterým dnes lidé a organizace čelí, je schopnost řešit rychlé a nesouvislé změny. Ti, kteří se celoživotně vzdělávají se se současnými a budoucími trendy vyrovnávají snadněji. To však vyžaduje hluboké schopnosti učit se dovednostem, které přesahují formální trénink, a také to, aby si lidé vytvořili myšlení a infrastrukturu pro průběžné vzdělávání.

Jak umožnit celoživotní vzdělávání

Znalosti a dovednosti vašich zaměstnanců jsou základem úspěchu vaší společnosti.

Co je hlavní problém? Znalosti a dovednosti, které používáte při své práci podléhají neustálým změnám. Proto není možné, aby se zaměstnanci spoléhali pouze na vědomosti a dovednosti, které získali v době, kdy začali pracovat pro vaši společnost. Musí se učit a přizpůsobovat každý den až do té doby, než odejdou do důchodu. To je princip dlouhodobého vzdělávání.

Jakmile přijmete fakt, že interní vývoj a trénink jsou nezbytné pro vaši společnost, aby v budoucnu uspěla, musíte vědět, jak toho docílit a nastavit tento proces. Samozřejmě, že neexistuje jedno univerzální řešení, protože vše závisí na velikosti vaší společnosti, odvětví, v němž pracujete atd. Výzkumy však ukazují, že existují dvě hlavní kategorie vzdělávání zaměstnanců, které je třeba zvážit a spojit do ideální kombinace: formální a neformální vzdělávání.

1. Formální vzdělávání: Co říkáme lidem, aby se učili

Do první kategorie spadá vše, o čem vy jako zaměstnavatel rozhodujete z hlediska potřebných vzdělávacích a rozvojových programů. Tyto programy jsou typicky velmi dobře strukturovány, probíhají v definovaném časovém rámci a vedou je odborníci (ačkoli e-learningová řešení, online kurzy a různé softwary jsou rovněž součástí této kategorie).

2. Neformální vzdělávání: Co by se lidé chtěli učit ve svém volném čase

Tato kategorie popisuje situace, které nebyly vyloženě schváleny zaměstnavatelem. Na základě této studie tak připadá na neformální vzdělávání 70-90 % všech vzdělávacích metod, které se dějí uvnitř vaší organizace.

Bookboon je největší vydavatel odborných e-knih na světě s více než 75 miliony tituly zejména z oblasti soft skills distribuovaných každý rok.

Pokud se chcete dozvědět více o řešeních, která nabízíme pro firmy v ČR, navštivte náš web www.bookboonglobal.com nebo rko@bookboon.com.