Nová generace elektronického vzdělávání v podnicích

Nová generace elektronického vzdělávání v podnicích

V roce 2002 se objevila nová technologie elektronického vzdělávání v podnicích – e-learning založený na toku práce. Jedná se o výsledek moderního technologického rozvoje v podnicích, například zavedení webových služeb. Konkrétně tento e-learning charakterizuje následující:

- podpora úkolů a práce v rámci dynamiky toku práce v reálném čase,
- spolupráce s lidmi a systémy v reálném čase,
- vzdělávací a výkonností uzly vytvořené pomocí nástrojů pro modelování obchodních procesů,
- krátké úseky pro podporu vzdělávání a výkonnosti jako součásti specifických uzlů obchodních procesů,
- dynamické generování úkolů, které se v průběhu pracovní činnosti objevují,
- pokračující zvyšování a automatizované měření výkonnosti,
- osobní doručení, řízení a směřování úkolů a podpory.

Podniky potřebují optimalizovat tok práce, aby dosáhly větší produktivity. K tomu jim může pomoci právě tento typ e-learningu, který se dělí do tří základních produktových kategorií – obsah, analytika a personalizace. Odborníci hovoří o tom, že nyní je již jasné, tradiční aplikace pro vzdělávání a trénování obchodních procesů neplní vzdělávací potřeby zaměstnance. V kontextu e-learningu založeného na toku práce se práce a vzdělávání odehrávají současně. Při toku práce v reálném čase je dosavadní vzdělávání v tzv. pravou dobu pozdě.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits