Nová generace starších pracovníků

Je velká pravděpodobnost, že patříte do věkové skupiny 40 – 60 let. V USA sem spadá přes 40 % pracovních sil. Někteří z těch nejstarších již plánují odchod do důchodu, jiní pouze uvažují o snížení svého pracovního úvazku, přesněji počtu hodin. Podle nedávné studie je k tomu nutí nejen nedostatek finančních prostředků, ale také potřeba mentálního stimulu.

Jak populace stárne, tito starší pracovníci budou studnicí zkušeností, znalostí a dovedností, které budou pro firmy neocenitelné. Již v současné době se některé firmy, které hledí dopředu, snaží najít způsoby, jak využít důchodce. Některé je využívají při výuce mladších zaměstnanců.

Mnoho firem ale vybízí starší zaměstnance, aby odešli do důchodu, protože věří, že jsou zkostnatělí, chybí jim energie pro dnešní, stále se měnící pracovní podmínky. Mnoho těchto starších občanů je obětí těchto předsudků a tlakům nakonec podléhají.

Časopis BusinessWeek, věnoval v červnu 2005 celé číslo tomuto tématu a podle nich mohou být starší pracovníci stejně produktivní a kreativní jako ti mladší, a údajně jsou i loajálnější.

Náboráři by měli aktivně počítat s důchodci a měli by povzbuzovat své vedoucí k uvážení zaměstnání určitého počtu lidí i z tohoto zdroje.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net