Obětí domácího násilí se může stát každý. IKEA proto chrání své zaměstnance speciálními opatřeními

Společnost IKEA Česká republika podporuje oběti domácího násilí a v této iniciativě nezapomíná ani na své zaměstnance. Zavedla proto mimořádnou formu podpory, která pomůže obětem domácího násilí tuto nelehkou životní situaci co nejlépe překonat. Součástí balíčku opatření je vedle finanční, psychologické a právní podpory i zajištění mimořádné bezpečnosti na pracovišti.

Ilustrační snímek

Obětí domácího násilí se bohužel může stát každý. Vyhnout se to tak nemusí ani našim zaměstnancům. Právě proto jsme spolu s Koalicí NeNa, která sdružuje neziskové organizace pomáhající obětem domácího násilí, zamysleli nad tím, jak my jako zaměstnavatel můžeme pomoci našim zaměstnancům, kteří by se v této tíživé situaci ocitli. Obdobný balíček podpory jako v České republice jsme nyní zavedli i na Slovensku a v Maďarsku,“ říká Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika.

Součástí nových opatření je nárok na 80 hodin placené dovolené navíc, které mohou oběti domácího násilí využít například pro návštěvu odborného poradce, lékaře nebo pro řešení právních záležitostí, finanční či materiální podpora pro pokrytí nezbytných výdajů a pomoc se zajištěním psychologické či právní podpory.

Pokud se některý ze zaměstnanců svěří, že je obětí domácího násilí, může pro zvýšení vlastního bezpečí požádat mimo jiné o změnu pracovní doby, telefonního čísla a e-mailu. Jeho osobní údaje jsou zároveň chráněny v maximální možné míře a je omezen i počet osob, se kterými přichází na pracovišti do styku.

Nový balíček benefitů myslí i na pomoc ze strany kolegů. Zaměstnanci poskytující podporu svému kolegovi, který se stal oběti domácího násilí, si mohou změnit směny nebo čerpat dovolenou potřebnou pro doprovod k soudu, na lékařské prohlídky nebo pro péči o dítě.

IKEA se problematice domácího násilí věnuje od minulého roku. Vedle podpory zaměstnanců firma také pomohla se změnou legislativy pro větší ochranu obětí domácího násilí, vybavila krizové bydlení neziskových organizací Rosa a Acorus, vypracovala směrnice proti domácímu násilí pro veřejné instituce, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Koalicí NeNa a agenturou Kantar Hoffmann zmapovala názory a stereotypy české veřejnosti o domácím násilí či toto téma systematicky komunikuje kampaní #zabezpecnydomov, aby o této problematice otevřela celospolečenskou diskuzi.