Obhajte si své požadavky na vzdělávání zaměstnanců

Ilustrační snímek

Oddělení vzdělávání ve firmách čelila v posledních letech zvýšenému tlaku na snižování nákladů. Jejich manažeři se proto museli naučit, jak pracovat s omezenými rozpočty tak, aby vzdělávání poskytované zaměstnancům bylo stále efektivní. I když se však v následujících letech zlepší ekonomická situace, nemohou očekávat automatické posílení přísunu peněz. Tvrdé vyjednávání o oprávněnosti investic do vzdělávání zaměstnanců zůstane i nadále. Má-li být manažer vzdělávání schopen obhájit svůj požadavek na výši rozpočtu, musí doložit, jakou reálnou změnu vzdělávání firmě přinese. Několik tipů jak na to přinesl server Training Zone.

Propojte vzdělávání s lepší výkonností

Manažer vzdělávání musí důkladně porozumět tomu, jak probíhá proces zlepšování výkonnosti zaměstnanců na základě vzdělávání, jaké výhody to firmě přináší a jasně to komunikovat směrem k vedení firmy. Důležité je zabývat se zlepšováním výkonnosti, nikoli jen obsahu vzdělávání. Každé školení by mělo mít cíl v podobě zlepšení v konkrétní oblasti. Manažer by se měl zaměřovat nejen na tradiční vzdělávání s lektory v učebnách nebo e-learning, ale také na neformální učení a sociální sítě. Právě sociální sítě umožňují zaměstnancům, aby se snadno učili od sebe navzájem – rychle a levně.

Propojte vzdělávání s talent managementem

Každá větší organizace by měla mít svůj tým odpovědný za řízení vzdělávání, svůj soubor osvědčených best practices ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a také standardy kvality pro vytváření nových vzdělávacích aktivit. To vše by mělo být propojeno s vybranou technologií pro reportování výsledků zaměstnanců na jednotlivých pozicích a další řízení jejich kariéry.

Soustřeďte se na obchodní přínos vzdělávání, nejen návratnost investic

Prokazování návratnosti investic do vzdělávání je velmi obtížné a často končí obrovskou frustrací. Zkuste se proto místo návratnosti investic zaměřit na jasné obchodní výhody efektivního vzdělávání zaměstnanců. Vezměte si příklad z marketingu, který podobně jako HR odhaduje výši svých rozpočtů na základě očekávaných výsledků svých aktivit. Sledujte, jak vaši kolegové z marketingu obhajují obchodní přínosy svých řešení. Jejich argumenty jsou podloženy například výsledky z kontrolních skupin a stejnou cestou můžete jít i vy.

Realizujte pravidelné pohovory s účastníky různých typů školení tři až šest měsíců po skončení vzdělávacích programů. Ptejte se jich, jaké výhody pro firmu vidí v nově uplatňovaných znalostech a dovednostech. Zjistíte tak, co funguje a co ne. Můžete pak uvést jasné příklady svým nadřízeným. Čím více budete mluvit o přínosech vzdělávání zaměstnanců pro firmu, tím více lidí vás uslyší a bude chtít slyšet i v budoucnu.

Jak obhajujete požadavky na rozpočet na vzdělávání ve vaší společnosti?

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone