Odchod zaměstnance nestojí jen peníze

Z pohledu zaměstnavatele jsou zaměstnanci vlastně druhem investice. Ale lidé jsou něčím víc – významnou roli zde hraje jejich emocionální zainteresovanost, která je klíčová pro urychlení firemních strategií a dosažení cílů. S povděkem lze zaznamenat, že většina podniků si již uvědomila, že udržení zaměstnanců je ekonomicky výhodnější než jejich neustálá výměna – lidé se nedají lehce nahradit. Za snahou o udržení pracovníků jsou samozřejmě finanční důvody, ale nejen ty – figuruje zde také podniková kultura a úroveň péče o zákazníka. Zaměstnanec představuje hodnotu v podobě získaných znalostí a dovedností, ale i vztahů s kolegy a klienty.

Zdrojem fluktuace je často restrukturalizace podniku a boj o ty nejtalentovanější lidi. Hlavními faktory, které nutí zaměstnance odejít, jsou podle průzkumů například vztahy s managementem, nemožnost využít své schopnosti a ovlivnit misi a cíle organizace, plat, zaměstnanecké výhody… Tyto faktory však většinou firmy ve vlastních průzkumech nezmiňují. Cenu ztráty pracovníka není jednoduché vyčíslit – je totiž potřeba zahrnout jak náklady přímé, tak i možný pokles produktivity, placení přesčasů a výdaje spojené s přijímáním dalších zaměstnanců. Silné pracovní vztahy jsou klíčové pro udržení kvalifikovaných pracovníků. Je proto důležité podporovat a rozvíjet komunikaci mezi manažerem a podřízeným.

Jedním ze způsobů, jak rozvoje komunikace dosáhnout, je **Insights Discovery System**, což je tréninkový a psychometrický systém, který umožňuje porozumět organizačním i kulturním požadavkům a individuálním odlišnostem pracovníků, a tím překlenout komunikační mezery. S jeho pomocí je mimo jiné možné identifikovat motivační a manažerské problémy související se stylem interpersonální komunikace a vylepšit personální plánování a rozvoj zaměstnanců.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher