Odvrácená strana stanovování cílů

Stanovování cílů je velmi důležitá a chvályhodná činnost, je ovšem třeba k ní správně přistupovat. Špatně stanovené cíle mohou mít zásadní negativní vliv na každého konkrétního člověka nebo podnik. Článek se proto na stanovování osobních, kariérních a obchodních cílů soustřeďuje. Představuje pět postupů, kterým je třeba se zásadně vyhýbat.

- Zastrašování. Řada podniků se snaží stanovovat a prosazovat cíle prostřednictvím manažerů, kteří mají nedostatek klíčových informací a znalostí týkajících se zaměstnanců. Cíle jsou pak nereálné a zaměstnanci jsou zastrašováním nuceni plnit je i přesto.
- Dobrý dojem. Mnohé cíle se stanovují jen proto, aby to takříkajíc dobře vypadalo, nevedou však již předem k žádným prospěšným snahám a výsledkům.
- Krátkodobé cíle na úkor dlouhodobých. Chybou při stanovování cílů je také přehlížení dlouhodobých cílů a přílišné soustředění na cíle krátkodobé.
- Plánování. Často se stanovování cílů stane záležitostí plánování, nikoli vlastní realizace. Přílišné prostředky věnované vývoji strategie pak nestačí k tomu, aby mohla být uvedena do praxe.
- Priority. Při stanovování cílů je třeba stanovovat také priority. V řadě situací priority nejsou přesně určeny a podniky při mnoha cílech, které je nutné splnit vlastně ani žádné priority nemají. To jim potom znemožňuje stanovených cílů dosáhnout.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR