Operátor O2 otestoval den práce z domova

Ilustrační snímek

Největší pilotní projekt pružné práce ve Velké Británii ukázal, že zaměstnanci pracující na dálku jsou produktivnější, šťastnější a také více ušetří. Šlo o projekt mobilního operátora O2, který požádal zaměstnance své centrály ve městě Slough na západ od Londýna, aby jeden den pracovali z domova. 8. února 2012 tak v centrále zůstalo jen 125 zaměstnanců, jejichž přítomnost byla nutná, a zbývajících 2500 lidí pracovalo z domova a komunikovalo online.

Vyhodnocení projektu ukázalo, že 80 % účastníků bylo doma minimálně stejně produktivní jako v kanceláři a 36 % dokonce produktivnější. 16 % spalo o trochu déle než obvykle a 14 % strávilo více času s rodinou. Zaměstnanci ušetřili 2 tisíce hodin dojíždění, přičemž polovina z nich využila tento čas k práci. Místo běžných 1100 aut stálo na firemním parkovišti jen 109 aut. Spotřeba elektrické energie klesla o 12 % a spotřeba vody o 53 %. Pokud jde o emise skleníkových plynů, projekt ušetřil 12,2 tun CO2eq. Zaměstnanci ušetřili téměř 9 tisíc liber, hlavně díky úspoře na dojíždění.

Business Director O2 ve Velké Británii Ben Dowd k výsledkům projektu uvedl: „Ukázalo se, že se správnou přípravou a komunikací lze změnit tradiční postoje k výkonu práce založené na konzervativním prezentismu, a dosáhnout tak výhod pro manažery i zaměstnance. Také se ukázalo, že firmy skutečně mohou dosáhnout výrazných a trvalých úspor ve svém vlivu na životní prostředí. Potvrdilo se, že principy pružné práce jsou těmi principy, které budou utvářet budoucnost práce a určovat způsob, jímž budou lidé, technologie a budovy spolupracovat v dalších dekádách a stoletích.“ V podpoře pružné práce chce společnost dále pokračovat.

-kk-

Zdroj: Working Mums - britský portál pro pracující matky a rodiče
Zobrazit přehled článků ze zdroje Working Mums