Ornitologická charakteristika šéfů

Šéfové se stejně jako ptáci vyskytují v různých barevných druzích a naučit se určit právě toho vašeho může být poučné a zábavné. Proto autor nabízí „Polní příručku k šéfům“ s omluvou okřídleným přátelům a s poděkováním přispívajícím pozorovatelům šéfů.
- Datel plýtvající časem – tento šéf si plete aktivitu s produktivitou. Je puntičkářský, trestá pozdní příchody. Oblíbená věta: „Mám pro vás nový projekt.“ Není kreativní, má slabé sociální dovednosti.
- Mrkající kohout – je to ranní ptáče, je nadutý, řídí pomocí strachu. Favorizuje mladé a slabé. Je negativistický, stanovuje nesmyslná pravidla. Křičí.
- Zaprášený holub – chybí mu dlouhodobá vize, má slabý smysl pro směr, poletuje od úkolu k úkolu. Vždy předstírá, že má pravdu. Oblíbená věta: „já to věděl!“
- Kardinál s opravdu červenou hlavou – zuřivě brání své teritorium, napadl by vlastní odraz v zrcadle. Je stále rozrušený něčím, co se stalo před deseti lety. Komunikuje se stoupenci, nemá rád cizince. Vydává hrdelní, nepublikovatelné výkřiky.
- Tetřev s břitkým jazykem – bručoun a reptal, který projevuje stálou nespokojenost. Chodí rozcuchaný. Nic mu není dost dobré. Nadřízení se ho snaží umlčet, podřízení ho nezajímají. Běduje a naříká.
- Nafouknutý brhlík – tenhle šéf je hbitý šplhavec, považovaný za skvělého sebe-propagátora, který podřízené nutí tvrdě pracovat, aby sám vypadal dobře. Intenzivně se snaží o postup, pracuje na svém image. Horlivě se směje vtipům výkonného ředitele a říká „rozhodně“.
- Jedenáctiprstý kondor – miluje seřvat někoho veřejně, má neúměrně malou hlavu oproti tělu. Upřednostňuje čerstvé, mladé kolegy, sportuje. Oblíbená věta: „Ty nejsi zrovna atlet, viď?“
- Sluka se dvěma tvářemi – rituál námluv tohoto šéfa obsahuje ohromné sliby, které nikdy nedodrží. Likviduje všechny patolízaly, když má podezření, že jsou neloajální, nebo mu přerůstají přes hlavu. Má šarm, ale často bodá do zad. Dává přednost úkrytu v křoví před otevřeným prostranstvím. Nikdo před ním není v bezpečí, jí z cizích talířů, vede konspirační řeči.
- Hohol s jedním chocholem – chodí jako šéf, mluví jako šéf, ale ve skutečnosti je to chvastoun. Jednou měl skvělý nápad a nenechá vás, abyste to na to zapomněli. Shromažďuje časopisy na záchodě. Dělá v řeči dlouhé pauzy, je to lhář. Oblíbená věta: „Jednou (kdysi), když jsem...“
- Moudrý holub – krotký a přátelský, kývá se při chůzi. Bystrý, družný, vyžaduje názory od svého hejna. Nařizuje respekt od svých a svým přímým nadřízeným. Konejšivě vrká.
-ba-
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com