Ovce nebo ovčák?

Často se říká, že vůdcovské dovednosti jsou některým lidem vrozené. Ať už to je či není pravda, existují určité vlastnosti, které by měli mít všichni vůdcové. Chce-li vaše oddělení lidských zdrojů vést zaměstnance k úspěchu ve vaší firmě, mělo by být ztělesněním alespoň následujících kvalit:

- Vynikající charakter. Dobří vůdcové jsou důvěryhodní. Neslibují nic, co nemohou splnit a lidé je pro to respektují. Začněte tudíž tím, že budete plnit své sliby.

- Nadšení. Dobří vůdcové mají nadšení pro svou práci a svou roli vůdců. Jsou vnímáni tak, že pracují pro dobro celého týmu. Jejich nadšení inspiruje ostatní ke stejně pozitivnímu přístupu.

- Důvěra. Dobří vůdcové si věří a podporují sebedůvěru svých následovníků. Věřte proto v dovednosti, schopnosti a talent lidí ve vašem oddělení.

- Organizace. Dobří vůdcové jsou organizovaní. Vědí, co je co. Mají plán. Znají jednotlivé kroky, které musejí podniknout k dosažení svých cílů. Snažte se, aby vaše oddělení bylo co nejvíce organizované.

- Zaměření na smysl. Dobří vůdcové znají smysl svého života i práce. Zachovávají si soustředění na tento smysl a považují jej za řídící faktor svého úspěchu. Je proto třeba, abyste znali účel svého oddělení a věděli, čeho chcete dosáhnout.

- Tolerance. Dobří vůdcové jsou velmi tolerantní. Pomáhá jim to zůstat v klidu a udržet si soustředění na hlavní cíl. Snažte se být co nejvíce tolerantní.

- Analytické schopnosti. Dobří vůdcové dokáží vidět projekty a situace jako celek a zároveň si je rozdělit do menších kroků. Znamená to, že by vaše oddělení mělo mít vizi - kde bude za pět nebo za deset let.

- Snaha být nejlepší. Dobří vůdcové si udržují vysoké standardy pro sebe i pro své následovníky. Nepřijímají nic jiného než to nejlepší. I vy usilujte o to, být vynikající.

- Pozitivní uvažování a přístup. Dobří vůdcové uvažují pozitivně. Soustředí se na konečný výsledek a překážky vidí jako příležitosti. Pozitivní přístup vám může výrazně pomoci s tím, aby se vaše oddělení stalo skutečným strategickým partnerem firmy.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools