Ovládnutí výkonu je v rukách HR

Více než 600 delegátů se minulý měsíc zúčastnilo na britské univerzitě v Keele konference s názvem Profesionální standardy (Professional Standards) se zaměřením na vysoký pracovní výkon. Zabývali se přínosem rozvoje a vedení lidí na obecný úspěch organizací.

Ředitel Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD) G. Armstrong při zahájení konference mimo jiné prohlásil: „Žijeme v době radikální transformace, kde dopad globalizace znamená konec starým modelům. Musíme si uvědomit, že odlišujícím faktorem není technologie, značka nebo produkty – jsou to lidé. Budeme potřebovat takové, kteří budou ochotni investovat čas a energii do kontinuálního sebevzdělávání, kteří budou naslouchat zákazníkům a otevřeni inovacím.“

Nutná transformace, kterou vyžaduje dnešní doba a která klade důraz na kvalitu lidské síly, dává HR silnou pozici. Profesionálové HR by měli mít určité rysy shodné s manažery. Metodiky HR musí být dobře měřitelné a nesmí být viděny jen jako módní záležitost.

Vlastí průzkum CIPD, stejně jako řada dalších, prokazují, že mezi kvalitním managementem pracovních sil a firemním úspěchem existuje jasná vazba.

M.West, jeden z účastníků konference, oslovil téma důležitosti vývoje pozitivního pracovního prostředí. „Podporou prostředí, kde se lidé budou cítit pozitivně naladěni, můžeme povzbudit firemní občanství nebo také ochotu vzájemně si pomáhat a udělat občas i něco za rámec svých povinností.“

West poukázal na výsledky průzkumu Národní zdravotnické služby (NHS), který oslovil 600 000 zaměstnanců tohoto zdravotnického gigantu. Jedním ze zjištění bylo, že pozitivní firemní klima, vyvážené požadavky pozic a podpora nadřízených přináší maximální spokojenost zaměstnanců, minimum stresu a úrazů. Pracovníci HR by ale se zdravým optimizmem měli začít především u sebe. West zdůraznil, že nelze vytvořit efektivní organizaci prostým zaměřením na výkon a ignorovat důležitost emocí.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management