Pečujte o své uchazeče

Přestože firmy investují do propagace zaměstnavatelského image obrovské prostředky, věnují jen málo pozornosti rozvoji vztahů s uchazeči. Uchazeči ale potřebují láskyplnou péči stejně jako proslavení Tamagotchi „miláčci“.

Tamagotchi naskýtá prostou analogii toho, o čem by měla být péče o uchazeče. I když je přilákání uchazečů základním cílem procesu, nemá smysl bez řádné péče o ty, kteří na základě této často nákladné kampaně projeví zájem. Každý uchazeč navíc potřebuje něco trochu jiného. Každý se nachází v odlišném stádiu a hledá jiné odpovědi. Pod pojmem vztah si autor představuje vzájemnou výměnu informací a hlubší porozumění, které jde za rámec veřejného firemního image.

Zde jsou hlavní kroky pro budování takového vztahu:

- Zhodnoťte povědomí, které jako zaměstnavatel vytváříte. Po povědomí a zájmu, který vznikl díky propagačním aktivitám HR, musí následovat osobnější výměna informací. Je dobré, aby uchazeči cítili, že je někdo zná a ví, o co se zajímají. Na každý životopis je třeba reagovat ideálně jinak než počítačem generovaným e-mailem. První krok je dát jasně najevo, že vám na uchazečích záleží.

- Udělejte něco proto, aby uchazeč měl zájem se vrátit. Jedním z důvodů, proč firmy utrácí peníze za HR propagaci, je přilákat nejlepší uchazeče a v určitém bodě je pozvat na pohovor. I když pro všechny zajímavé osobnosti nebudete mít ihned volné místo, je moudré snažit se o to, aby se udržel jejich zájem i do budoucna. K tomu je třeba udržet jisté komunikační pojítko. Pravidelná komunikace zvyšuje šance, že uchazeč neztratí zájem.

- Odměňte je. Všechny vztahy obvykle fungují na tom, že každá strana z této interakce nějakým způsobem profituje. Náborář může například směřovat potenciální uchazeče k novým zdrojům, informacím nebo webovým stránkám, které nabízí zajímavé informace o firmě, pozicích nebo produktech.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net