Personalisté vs. dodavatelé: Cesta k lepší spolupráci

Ilustrační snímek

Vztahy mezi personalisty a dodavateli produktů a služeb pro HR jsou často napjaté a chatrné. Obě strany se však navzájem potřebují, a proto je třeba hledat společnou řeč, která umožní efektivní spolupráci. Jak ale na to?

Proč dodavatelé nemají rádi personalisty? A co naopak vadí personalistům na dodavatelích? Odpovědi na tyto otázky přinesl zajímavý článek na serveru TLNT.com.

Co vadí dodavatelům

Dodavatelé si často stěžují, že personalisté nemají zájem zkoumat věci do hloubky a vyhýbají se komunikaci. Zůstávají loajální vůči svým dlouhodobým dodavatelům jen ze setrvačnosti a nabídka jiných možností je nezajímá. Jednání s dodavateli až příliš často končí tak, že obě strany něco řeknou, ale neshodnou se na ničem.

HR stále bojuje s obrovským objemem administrativy a přitom vnímá dodavatele jako hrozbu, která je může připravit o práci. Častý problém je podle dodavatelů také to, že personalisté nemají ve firmách rozhodovací pravomoci.

Co vadí personalistům

Personalisté nemají rádi, když na ně ostatní nahlížejí jako na oddělení neschopné rozhodovat. Vždy mají určitý podíl na tom, jaké dodavatele si firma vybere. Vadí jim také přesvědčení mnoha dodavatelů, že personalista nemá nic jiného na práci, než jednat s dodavateli. Dále jim vadí, když dodavatel nabízí univerzální řešení, aniž by se zajímal o prostředí konkrétní firmy.

Další argument zní: dodavatelé nerozumějí HR, pouze se snaží prodat za každou cenu. Nenabízejí dlouhodobá řešení a nepřinášejí dlouhodobé hodnoty.

Jak najít společnou řeč

Ze všeho nejdříve je třeba zaměřit se na vzájemný vztah, služby jsou až na druhém místě. Chcete-li se stát partnerem firmy, musíte si nejprve vybudovat vztah s příslušným personalistou. Zapomeňte na stereotypy a tvrdý prodej. Ptejte se, jak můžete firmě pomoci. Důležité je, aby obě strany k sobě byly upřímné.

Další zásadní věc je, aby obě strany znaly svůj byznys. Čím více o sobě budete vědět, tím lépe dokážete zhodnotit, zda můžete dlouhodobě spolupracovat. Vždy je třeba nejprve identifikovat potřebu a teprve poté nabízet řešení.

Dodavatelé by se měli stát přirozenou součástí komunity HR. Znamená to účastnit se odborných akcí, diskusních fór, sdílet své zkušenosti, seznamovat se – nikoli pouze prodávat.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT