Personální politika je pro podnik klíčová

Strategické plánování v rámci jednotlivých firem zahrnuje pojmy jako cíle, poslání, mety, komercializace výrobků a realizace marketingového plánu. Zkrátka vše, co umožní firmě uspět na trhu a stále se zlepšovat. Lví podíl na strategickém plánování má však také personalistika a lidské zdroje.

Zejména tři dílčí otázky z oblasti lidských zdrojů musí být zodpovězeny, aby byl vůbec umožněn vývoj celkového strategického plánu. První z nich jsou vnější příležitosti a ohrožení, je tedy třeba vyřešit například otázky personální legislativy nebo pojištění. Další oblastí jsou silné a slabé stránky podniku. To znamená, že strategický plán musí odpovídat kapacitám zaměstnanců. Poslední fází je samotná realizace plánu. Ten by měl korespondovat s potřebami klientů. Zde tedy mohou vzniknout nové pracovní pozice nebo naopak.

Personální politika podniku musí na oplátku splňovat kritéria a cíle, určené strategickým plánem.
Zdroj: Gestiopolis - server pro oblast marketingu, KM a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gestiopolis