Pět klíčů k organizační konkurenceschopnosti

Firmy prochází chaotickým obdobím, kdy si musí hledat své místo na trhu a v konkurenci. Totéž platí i o jejich vztahu k zaměstnancům – současní zaměstnanci jsou jiní, než byli ti před několika lety. Snaží se především dosáhnout rovnováhy v osobním i profesním životě a jsou lépe informovaní. Pokud tento aspekt firmy pochopí, mohou dosáhnout značných manažerských úspěchů. Je především nutné se zaměřit na 5 hlavních oblastí:
* Zájem o starosti zaměstnanců. Téměř polovina amerických zaměstnanců není se svou prací spokojena z toho důvodu, že pociťuje nezájem ze strany vedení.
* Osobní podpora a motivace. Zaměstnanci vyžadují individuální přístup, chtějí dostávat zajímavé úkoly a podílet se na rozhodování o firmě.
* Nábor různorodých talentů. Firma by se měla při náboru soustředit i na zájmy dotyčného a přijímat i takové zaměstnance, na které až dosud nebyla zvyklá.
* Efektivní branding. Zaměstnanci musí vědět, jaké výhody jim práce pro dotyčnou firmu může přinést a musí znát její hodnoty.
* Vyhodnocování a výběr talentů. Fluktuace zaměstnanců je pro organizaci velmi nákladná, proto je třeba věnovat větší pozornost procesu náboru zaměstnanců a jejich dalšímu rozvoji.
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com