Pět nejlepších a nejhorších typů pracovního prostředí

Existují stovky různých charakteristik pracovního prostředí. Některé lze snadno změřit a kvantifikovat, například prostory, jiné nikoliv. To se týká pocitů, které zaměstnanci získávají na základě prostředí, ve kterém tráví třetinu každého dne. Jak docílit toho, aby vaši pracovníci byli spokojení, a tím pádem produktivnější?

Ilustrační snímek

Každý zaměstnavatel by měl chtít vytvořit jen to nejlepší pracovní prostředí, které umožní členům jeho týmu pracovat produktivně. To, jak to v kanceláři vypadá, může mít i vliv na to, jak dlouho vaši zaměstnanci na svém místě setrvají.

Bohužel neexistuje pouze jediné správné řešení, jak vytvořit ideální prostředí. Záleží na mnoha faktorech, na vaší značce, firemní kultuře a postojích, se kterými pracujete. Pro ukázku jsme vybrali pět nejlepších a následně pět nejhorších typů pracovního prostředí podle serveru Entrepreneur.com.

5 nejlepších typů pracovního prostředí

Otevřené a skeptické 

V takovém prostředí je kladen důraz na otázky, zpochybňování, otevřenost. Když někdo navrhne marketingovou strategii, jiný se zeptá, proč by měla fungovat lépe, než jeho alternativa. Otázky, a to i ty skeptické, oživují diskusi a každý tak posouvá tým kupředu. Nikdo není kárán nebo zesměšňován za své myšlenky a nápady - všechny jsou považovány za rovnocenné.

S důrazem na individualitu 

Individuální prostředí nabízí pracovní flexibilitu a přizpůsobení se vlastnímu stylu práce. Tím může být například home office, která si v poslední době získává na oblibě především u mladých lidí. A pokud to nezasahuje do jeho produktivity, tak proč jim takovou možnost neposkytnout? Jiní budou rádi za flexibilitu pracovní doby, další za přestavění nábytku dle jejich gusta. Každému vyhovuje něco jiného, a proto tento styl velice ocení. 

Openspace 

Věc, která se může zdát být samozřejmostí, ale v některých firmách to tak ještě nefunguje. Otevřený prostor a kanceláře bez uzavřených miniaturních buněk napomáhají týmové spolupráci. Zaměstnanci mohou společně diskutovat a sdílet své nápady, trable i úspěchy. 

S upřímnou komunikací 

Tento typ prostředí dává přednost upřímné zpětné vazbě před všemi ostatními formami komunikace. Pokud má člověk někde mezery a měl by se zlepšit, je mu to řečeno. A to se týká nejen pracovníků, ale i šéfů. Vše je o komunikaci, a jen díky ní se lidé naučí důvěřovat, poslouchat  a jednat na základě doporučení, které jim bylo v rámci zpětné vazby poskytnuto. 

Jednotné

Prostředí, které umožňuje lidem pracovat jednotlivě, ale zároveň se měří úspěchy týmu jako celku. Toto prostředí obvykle nastavuje týmové cíle a umožňuje zaměstnancům pracovat v menších skupinkách. To podpoří spolupráci, ale i individuální zodpovědnost za kvalitu odvedené práce jednotlivce. 

5 nejhorších typů pracovního prostředí

Od devíti do pěti 

Prostředí „devět až pět” popisuje více než jen pracovní dobu od 9:00 do 17:00. Tento typ jasně říká, že všechna práce musí odpovídat určitým očekáváním. Příliš přísný časový plán, přísná pravidla pro oblékání, přísné operace omezující kreativitu a individualitu členů týmu. 

Oddělené

Temné dvojče individuálního prostředí. Namísto toho, aby jednotlivcům poskytovalo flexibilitu a podporu změn, tak je silově nutí uzavírat se do sebe a jednat jako samostatná jednotka. Tím se ničí možnost spojení týmové mentality, a naopak se podporuje izolovanost a závist. 

Buď a nebo

Buď úspěch nebo neúspěch - nic mezi tím. Tento černobílý pohled neumožňuje pracovníkům poučit se z vlastních chyb nebo poznat, že i přes naplnění cíle by se dala jejich cesta k němu zlepšit. Skutečný život se neskládá jen z černé nebo bílé, a tak by to nemělo být ani ve vaší kanceláři. 

Represivní 

V tomto prostředí se neustále potkáváte s pokutami za špatné chování. Žádné odměny, jen tresty. Vybočení z přesně dané linie nebo pozdní odevzdání automaticky vede k nějakému pokárání. Naopak výjimečný výkon není nikdy odměněn nebo pochválen, považuje se za samozřejmost. Takové prostředí vyvolává motivaci strachem, a to asi každý cítí, že správně není. 

Školní

Tento typ se blíží systému ve třídě. Někteří zaměstnanci jsou objektivně lepší než jiní, šéfové nemohou být zpochybňováni, a tak se zaměstnanci musí podřídit tomu, co řeknou „ti nahoře”. To vyvolává odpor a umlčení individuálního názoru, a tím pádem i celkovou produktivitu. 

Zřejmě některý z typů poznáváte a vidíte v něm to prostředí, ve kterém se aktuálně nacházíte. Jako zaměstnavatelé mějte na paměti, že kancelář nemusí být dokonalá a nemusí odpovídat žádnému očekávání, ale musí pracovníkům poskytnout vše, co potřebují k tomu, aby se cítili motivovaní ke své činnosti.

-bp-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com