Pět tipů k úspěšnému řízení lidí

Jak úspěšně řídit globální pracovní sílu? Držte se následujících tipů.

- Řiďte se obchodními potřebami.

- Buďte modelem pro ostatní. Ujistěte se, že proaktivně vytváříte podporující pracovní prostředí. Mluvte například o svých pracovních návycích, aby se jimi ostatní mohli inspirovat.

- Pracujte na vytvoření kultury orientované na výsledky. Postavte se komentářům, zakořeněným ve starých představách o pracovním dni, jako je: „Jsou tak spolehliví, protože jsou vždycky tady.“

- Jasně formulujte potřeby a termíny. Je v dnešním světě instantní komunikace všechno opravdu urgentní? Potřebujete to?

- Jasně formulujte obchodní potřeby. Dejte lidem dostatečnou odpovědnost, aby je mohli plnit způsoby, které jim umožní osobní i profesionální efektivitu.

-kk-
Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online