Pět výhod, které přináší teambuildingové aktivity

Organizace teambuildingových aktivit. Jeden z nejdůležitějších úkolů firemního personalisty. Řada organizací tyto eventy pořádá s vágní představou, že pomáhají sbližovat pracovníky, ale nemají žádný detailnější plán, čeho chtějí dosáhnout, a ani nemají úplné ponětí o tom, k čemu vlastně team building slouží a jaké jsou jeho funkce. Je tedy na místě připomenout si pět benefitů, které teambuilding firmě i zaměstnancům přináší.

Ilustrační snímek

Rozvoj kreativity

Podle HR Morning pomáhá teambuilding rozvíjet kreativitu jak jednotlivých pracovníků, tak celých skupin. Pro řadu pracovníků znamená teambuilding odklon od každodenní rutiny a pomáhá vidět problémy a způsob jejich řešení z nových úhlů.

Utvrzování rolí v rámci týmu

Aby tým fungoval hladce a efektivně, je nutné, aby jeho členové měli jasně profilované a rozdělené role. Tyto role se rozdělují zaprvé oficiálně, a za druhé zkušenostmi a postupem času tak, jak se jednotliví pracovníci postupně projevují. Teambuildingové akce pomáhají rozpoznat a utvrzovat role jednotlivých členů skupiny.

Nastavení postupů

Teambuildingové aktivity jsou ideálním způsobem, jak si v novém prostředí ozkoušet nastavení a fungování obecných pracovních postupů daného týmu. Postupy, řešení konfliktů a efektivita interní komunikace musí stejně dobře fungovat na teambuildingu, jako v kanceláři.

Nalezení dosud nepoznaných talentů

Nové prostředí a nestandardní situace, které teambuildingové akce přináší, jsou ideálním podhoubím k nalezení nových talentů a schopností jednotlivých pracovníků. Možná zjistíte, že má někdo znalosti, o kterých do té doby nikdo nevěděl, a které mohou být využitelné v budoucnosti.

Seznámení

V neposlední řadě se samozřejmě teambuildingové akce hodí k seznamování jednotlivých pracovníků a k jejich efektivnější a neformálnější spolupráci do budoucna. To platí hlavně v případě, že se teambuildingu účastní lidé z různých oddělení, která spolu standardně tolik nespolupracují.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning