Pět základních úkolů personálního oddělení

Budujete od začátku personální oddělení v rámci vaší firmy? Děláte si audit současných aktivit personálního oddělení nebo se snažíte nějakým způsobem obměnit způsob, jak HR oddělení v rámci vaší společnosti funguje? Pak byste se měli znát pět základních oblastí, v rámci kterých spočívají hlavní úkoly personálního oddělení.

Ilustrační snímek

Nábor

Podle HR Morning je vyhledávání nových zaměstnanců a jejich nábor jedním z nejvýraznějších a také nejdůležitějších úkolů personálního oddělení. Dobrý náborový pracovník pouze nezadává inzeráty na servery, ale má celou řadu relevantních zdrojů a vlastních databází, ze kterých získává vhodné kandidáty na volné pozice.

Výpovědi

Na druhé straně procesu, na jeho konci, je pak dávání výpovědí zaměstnancům. Dát někomu „padáka“ právně legitimním způsobem není nic jednoduchého a jedná se o kroky, které je třeba nepodcenit a které zástupce personálního oddělení musí do detailu znát.

Udržování zaměstnanců

Udržet si kvalitní zaměstnance a zlepšovat jejich expertizu. To jsou také úkoly personálního oddělení, které hlavně v dnešní době nedostatku lidí na pracovním trhu nabývají na důležitosti. S tímto úkolem se pojí péče o firemní kulturu, benefity, pocit spokojenosti zaměstnanců a budování týmového ducha.

Administrativa a účetnictví

K pracovně právním vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se váže řada povinností. Od povinnosti archivace určitých dokumentů až po nahlašování pracovníků příslušným úřadům, placení daní či vydávání zápočtových listů. Dodržení všech povinností v rámci administrativy a účetnictví je při určité velikosti firmy často prací pro samostatného zaměstnance.

Aktuálnost všech postupů

Oblast pracovního práva je jednou z nejdynamičtěji se měnící oblastí právního systému. Úkolem personálního oddělení proto také je zajišťovat, že všechny používané postupy jsou v souladu s aktuálními předpisy, zákony a vyhláškami.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning