Pět znamení toxického pracovního prostředí

Aby mohli zaměstnanci podávat maximální pracovní výkon, měli by se na svém pracovišti cítit co nejlépe. Jak co se týče fyzikálních vlastností prostoru a jeho mikroklima, tak i co se týče celkové atmosféry a mezilidských vztahů na pracovišti. Zde je pět znamení, že vaše pracovní prostředí je toxické, a nápady, co s těmito neduhy dělat.

Ilustrační snímek

Pomluva a drby

Kdykoliv se o někom mluví za jeho zády, většinou to není dobře. Pracovní prostředí, která trpí na pomluvy a drby, jsou podle HR Morning zabijákem efektivity a dobrých vztahů. Zaměřte se na propojování týmů, odstraňování předsudků a na společné projekty.

Agresivní chování

Jakýkoliv ambiciózní pracovník, který se chová nevybíravě, agresivně nebo nevhodně, nesmí být ve firmě tolerován, ani kdyby byl na manažerské pozici.

Nulová zpětná vazba od zaměstnanců

Pracovní prostředí by mělo nabádat zaměstnance k iniciativám a podnětným nápadům. Jestliže tyto úplně chybí, může to být často tím, že se zaměstnancům nevěnuje žádná pozornost, jsou podrobeni pouze direktivnímu způsobu managementu, a sami zaměstnanci nemají žádné pravomoci cokoliv změnit.

Častá obměna zaměstnanců

Jestliže zaměstnanci hromadně podávají výpovědi a neustále se střídají, je potřeba zapracovat na benefitech, vztahu firmy se zaměstnanci i celým pojetím HR kultury v dané firmě.

Nedůvěra ve vedení a pravidla

Jestliže zaměstnanci nectí pravidla, vize managementu vnímají jako nerealistické a nedůvěřují vedení, je potřeba vylepšit komunikaci se zaměstnanci, více je zapojit do procesu rozhodování a lépe jim komunikovat vize a cíle firmy.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning