Pfizer: Když vázne komunikace v nadnárodní společnosti

Důležitá pobočka nadnárodní farmaceutické společnosti Pfizer Nagoya v Japonsku se neúčastnila globálních rozhodovacích procesů, firma vzdala snahy komunikovat. Průzkum v roce 2004 totiž potvrdil velké mezery v komunikačních schopnostech: 96 % se necítilo schopno se prezentovat v anglickém jazyce a téměř všichni respondenti byli nespokojeni se schopností účastnit se telekonferencí nebo jednání s kolegy ve Velké Británii nebo USA. 89 % uvedlo potřebu proškolení.

Program, který byl později spuštěn zahrnoval vypilování jazykových dovedností a kulturních záležitostí. Částečně probíhal i v USA a Británii, kde se manažeři učili lépe chápat styl japonské komunikace. Byla zde vydána brožura s tipy a informacemi. Japonci například mají ve zvyku nepřerušovat diskuzi a čekat na příležitost hovořit. Tak se může zdát, že nemají co říci. Brožura na toto upozorňuje a radí při diskuzi k aktivnímu vyzvání.

Odezva na program byla pozitivní, 30 % zaměstnanců Nagoyi uvádí spokojenost se schopností prezentovat se v angličtině. Stejně to vidí i jejich američtí a britští kolegové, kteří si pochvalují, že kontribuce z Nagoyi se vylepšila.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management