Plus a mínus silné kultury

Silná organizační kultura může mít na společnost pozitivní i negativní dopady. Mezi její výhody patří:

1. Vytváří soulad ve vnímání a myšlení zaměstnanců. To ulehčuje komunikace mezi jednotlivci, snižuje konflikty a zvyšuje možnosti vzájemné dohody. To vše urychluje rozhodování ve společnosti.

2. Silná kultura sama vytvoří kontrolu nad lidmi a správně usměrňuje jejich chování. Společné hodnoty vytvoří vlastní kontrolu nad chováním.

3. Silná kultura pomáhá vytvořit společné hodnoty a cíle. Je potom zdrojem souladu v organizaci a taktéž zdrojem motivace zaměstnanců.

Naopak nevýhody silné kultury jsou:

1. Příliš silná kultura vede k uzavřenosti směrem k vnějšku. Společnost se stane až příliš jistá sama sebou a stane se netečná k signálům z vnějšku.

2. Silná kultura vede k odporu ke změnám a novým názorům. Silné zakořenění určitých názorů může způsobit, že lidé nebudou chápat nutnost změn. Lidé mají pak tendenci zůstávat při starém způsobu jednání.

-kh-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk