Podnik plný rozmanitosti

Rozmanitost (diversity) znamená víc než jen dodržování několika omezujících pokynů nařízených četnými dohodami Komise pro rovné příležitosti. Rozmanitost je způsob života, který podnik plně přijme. Fast Company vytvořila několik pravidel či vodítek, která mohou být při osvojování si takového způsobu života podnikům nápomocné:

- Přijímání / povyšování : podnik pochopí, že přitahování a udržování nejlepších možných talentů je klíčem ke globální konkurenceschopnosti. Za tímto účelem jsou manažeři pobízeni, aby přijímali a povyšovali zaměstnance prostřednictvím neprůhledného výběrového procesu, známého jako „dětské rozpočítadlo“.

- Mentoring – podnik se zaváže k vytvoření kultury, kde všichni zaměstnanci mohou přispívat svými unikátními talenty. Chápe, že určití výjimeční zaměstnanci mohou potřebovat pomoc se „zapadnutím“. Pro ně se dohodl s uznávaným globálním dodavatelem, jehož kvalifikovaní poradci jsou dostupní po telefonu nebo e-mailu.

- Provádění – zaměstnanci musí věřit, že mají místo, kam se mohou obrátit v nepříjemných případech diskriminace. Ti, kteří se domnívají, že jsou oběťmi, by se měli zdržet kontaktování vlastních právních poradců; podnikoví právníci mají významné zkušenosti v této oblasti a rádi pomohou.

- Multi-kultura – s okamžitou platností bude podnik pořádat páteční odpoledne soutěže, ve kterých budou odlišné týmy řešit úkoly (například Asiati proti bělochům, křesťané proti muslimům). Tyto aktivity, jak podnik doufá, vytvoří novou úroveň vzájemného porozumění. Neúčast se bude disciplinárně trestat.

- Leadership – tón tolerance musí znít odshora. Proto je podnik hrdý, že může oznámit, že se k vedení připojí dva manažeři jako jeho první „odlišní, rozmanití“ ředitelé.

-ba-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company