Podpora nespadne shora

Pro vybudování kariéry potřebujete podpůrný systém. Potřebujete jiné lidi a zdroje, aby vám pomohli znovu získat stabilitu. Nejvíce úspěšní v hledání práce bývají ti, kteří mají širokou sociální a profesionální podporu a silnou víru v sebe sama.

Při shromažďování svého podpůrného systému uvažujte o lidech, skupinách a aktivitách, které vám mohou poskytnout tyto druhy podpory : profesní, intelektuální, rodinnou, duševní a v oblasti hledání práce a kariérové strategie. Hledejte osoby, které vám mohou nabídnout povzbuzení, jsou objektivní, cítí svámi, protože mají stejnou zkušenost, naslouchají vašim stížnostem.

Samozřejmě od vás se vyžaduje také určitý přístup:
- Nečekejte, že lidé umí číst vaše myšlenky.
- Vždy jděte rovnou k věci.
- „Dobijte si baterie.“
- Vytvořte si systém : dodržujte stejný denní režim, jako kdyby jste byli zaměstnaní, denně mluvte s lidmi, sami se odměňujte, vytvořte si na každý den plán aktivit.
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal