Pojetí kanceláří v 21. století

Úprava pracovního prostředí má významný vliv na pracovníky. Od konce 60. let dominovaly pracovnímu prostředí čtvercové soukromé kanceláře, jejichž uzpůsobení nepodporovalo vzájemné vazby a komunikaci. Některé firmy zkusily vytvořit společné kanceláře, ale vedlo to pouze ke sporům a hádkám mezi zaměstnanci.

Nicméně poté, co si některé firmy jako Cisto Systems nebo Google prošly touto fází, rozhodly se proměnit od základů systém kanceláří. Základem nového řešení pracovního prostředí je úvaha, že spolupráce je nejvýznamnějším základem firemního úspěchu. Je nutné podporovat mezi pracovníky spolupráci a zároveň jim poskytnout nezbytný klid a soukromý na jejich tvůrčí práci.

Především je zapotřebí vytvořit místo pro setkávání a jídlo. Výsledkem jsou například kanceláře zaměstnanců Googlu, které jsou rozmístěné kolem centrálního atria, přes které pracovníci chodí mnohokrát denně. Kuchyňky s automaty nejsou dále než 30 m od kanceláře a stolky kolem umožňují debatovat. Dělitelné prostory ovšem dovolují, aby pracovníci nalezli dostatek soukromí pro řešení pracovních problémů. Umožňuje-li prostředí vzájemnou interakci, pak se spolupráce stane nedílnou součástí každodenní práce.

-jh-

Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com