Polovina lidí mění práci kvůli vedoucímu. Co s tím?

Zatímco pracovní trh postrádá čím dál tím více kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků, lidé jsou nyní mnohem více než kdy v blízké minulosti ochotni měnit své zaměstnání. Často tak ovšem nečiní primárně z finančních důvodů. Až polovina lidí mění práci kvůli svému vedení. To je statistika, kterou nelze brát na lehkou váhu. Jak můžete ve vaší společnosti zajistit, aby lidé nebyli nespokojení se svými manažery a nepřemýšleli kvůli tomu o odchodu jinam?

Ilustrační snímek

Systém zdravé komunikace

Podle HR Morning je ve vztahu manažer-zaměstnanec častým problémem nejasná, nedefinovaná a podceňovaná komunikace. Změna tohoto stavu vyžaduje práci jak se zaměstnanci, tak především s manažery, a zpravidla je nutné nastavit zdravou a otevřenou komunikaci jako jednu ze součástí vnitropodnikové kultury. Někdy postačí pravidelné schůze, setkání a reporting jeden na jednoho s manažerem a tolerance individuálních potřeb jednotlivých lidí na obou stranách.

Pomoc ze strany vedení

Spokojený zaměstnanec musí cítit, že se někam posouvá, že se rozvíjí, že lidem okolo něj záleží na tom, aby se ve své práci zlepšoval. Neexistující zpětná vazba ze strany manažera může ústit v to, že zaměstnance se cítí nedoceněný nebo ignorovaný. Aktivní práce se zaměstnancem, jeho rozvoj i postupné zvyšování jeho pravomocí patří ke zdravému vztahu mezi vedením a pracovníky.

Zaměření na silné stránky

Každý z nás má silné a slabé stránky. A kdo říká, že žádné slabé stránky nemá, je jeho slabou stránkou namyšlenost. V ideálním týmu i v ideálním pracovním prostředí obecně by se měly akcentovat a využívat silné stránky jednotlivců tak, aby byly maximálně využity pro co nejlepší výsledek celé skupiny. Firemní kultura by měla být nastavena tak, že management využívá maximálního potenciálu jednotlivých členů týmu, uvědomuje si jejich jedinečnost a zkušenosti a bere v potaz jejich individuální schopnosti i potřeby.

 

-mm-

 

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning