Pomáhá vám empatie v kariéře?

Je empatie na pracovišti silnou stránkou, nebo vás dělá nerozhodnými a slabšími? Má své klady i zápory. Lidé, kteří jsou hodně empatičtí, by si proto měli být vědomi obou těchto stránek.

Chcete-li se přesvědčit, zda jste empatičtí, odpovězte si na následující otázky. Čím vícekrát odpovíte kladně, tím vyšší je míra vaší empatie.

- Označil vás někdy kolega za příliš emocionálního nebo citlivého člověka?

- Dokáže rozrušený kolega ovlivnit také vaši náladu?

- Dokáže negativní zpětná vazba kolegy či nadřízeného rychle zranit vaše city?

- Jste emocionálně vyčerpaní, když musíte úzce spolupracovat s druhými a potřebujete být o samotě, abyste získali zpět svou energii?

- Lezou vám věci jako hluk, vůně nebo hlasitá mluva takříkajíc na nervy?

- Preferujte práci v tichu a o samotě?

- Přejídáte se nebo si potřebujete dát skleničku, abyste se vypořádali s pracovním stresem?

Mezi kladné stránky empatických lidí patří schopnost pomáhat a být mentory druhým. To je důležité pro výkon funkce manažera, školitele nebo vůdce týmu. Dokáží ukázat nadšení, které se přenáší také na ostatní. Mají silnou intuici a umějí pochopit pocity druhých, což je jedna z nejdůležitějších dovedností pro vyjednávání nebo řízení lidí. Empatičtí lidé jsou také dobrými komunikátory, protože ovládají umění naslouchat. Ukazují své emoce, a působí tak autentičtěji. To jim pomáhá získat si důvěru a loajalitu ostatních.

Záporné stránky empatie souvisejí především s tím, že tito lidé absorbují emoce ostatních, což může být škodlivé. Mají sklon k úzkosti, depresi a únavě. Může pro ně proto být složité spolupracovat s ostatními a okolí je pak může považovat za nespolečenské. Mohou se také stát oběťmi „emočních upírů" - lidí, kteří budou vysávat jejich energii a mají sklon přidávat se právě k empatickým lidem.

Patříte-li mezi citlivé a empatické lidi, mějte tyto věci na paměti. Zvláštní pozor si dávejte na ochranu svého emočního i fyzického zdraví, protože jste otevřenější a zranitelnější než vaši kolegové.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder