Ponechat si čest

Podle odborníků hrozí v zaměstnání managerům, ale i ostatním zaměstnancům veliké nebezpečí pro udržení si etických principů a postojů. Je jím rezignace na vlastní loajalitu vůči své společnosti. Někteří zástupci společností si ztěžují, že jsou donuceni k tomu, aby u svých managerů vytvářeli tzv. námezdní loajalitu, kterou rozumí pravidelné bonusové dávky pro některé z důležitých zaměstnanců ve společnosti.

Takový přístup managerů je velmi kritický pro chod společnosti, ve které jsou zaměstnáni. Lidé, kteří si nechají za loajalitu zaplatit, nikdy nebudou schopni nadšeného pracovního nasazení pro společnost, které je od nich tolik očekáváno. Odborníci poukazují na to, že by k takovému přístupu nedocházelo, kdyby společnosti byly schopné poskytnou svým zaměstnancům vyšší smysl a cíle, nežli peněžní odměnu.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide