Popis práce jako manažerský nástroj pro zvýšení bezpečnosti

Bezpečnostní manažeři se ve své činnosti věnují třem hlavním oblastem. Jedná se o porovnávání výsledků analýzy rizik se stanovenými kritérii, budování vztahů a zjednodušování bezpečnosti. Toho všeho se dá podle amerických odborníků dosáhnout nejlépe za použití popisů práce jako výchozí a rozhodující databáze. Popisy práce mohou řídit komunikaci mezi těmi, kteří investují do produktivity, bezpečnosti a kvality. Mohou být i součástí plánování za účelem dosažení vytyčených cílů podniku a mohou také vést management ke snižování rizik.

Popisy práce by měly předem obsahovat položky týkající se bezpečnosti, aby se tak náboráři nemuseli při pracovních pohovorech z žádného důvodu obávat položit například otázku: „Jste schopen bezpečně zvedat a přenášet váhu 45 liber?“ Konkrétně by měly obsahovat slovesa popisující práci jako například „sestavit“, „uvést do chodu“, „uchytit“, „držet“, „tlačit“, „tahat“, „mluvit“, „poslouchat“, „sledovat“, „čichat“ nebo „zvedat“. Důležité je, aby byl popis vždy konkrétní.

Konkrétní popisy práce a s nimi spojené požadavky na zaměstnance je potom možné efektivně využít ke snižování počtu úrazů na pracovištích. Je to velmi efektivní manažerský nástroj, který může být podniku prospěšný na všech úrovních.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards