Posun ke strategickému personálnímu plánování

Stárnoucí pracovní síla a blížící se odchod silné poválečné generace do důchodu nutí stále více světových firem ke strategičtějšímu personálnímu plánování. Rozumí se tím analyzování a předpovídání talentů, které budou firmy potřebovat k plnění svých obchodních strategií. Firmám jde o to, aby ve výsledku měly správné lidi na správných místech, ve správnou dobu a za správnou cenu.

Nová studie americké neziskové výzkumné organizace Conference Board věnovaná právě strategickému personálnímu plánování uvádí, že strategické plánování požene kupředu nejen blížící se úbytek pracovní síly, ale i globalizace, narůstající trend pružného výběru zaměstnanců, fůze a slučování podniků nebo vývoj technologií a nástrojů na pracovištích.

Řada firem dosud strategické personální plánování plně nezavedla nebo si neuvědomila jeho potenciál. Důležité je proto vědět, že strategické personální plánování znamená práci s daty o pracovní síle tak, aby odhalila kritické záležitosti, odlišné skupiny zaměstnanců, vzorce a trendy v kritických segmentech, jako jsou například nejvýkonnější zaměstnanci, a posloužila k individuálnímu řízení těchto jednotlivých segmentů.

Tradiční přístup k personálnímu plánování analyzuje mezery v nabídce a poptávce pracovních sil a vytváří plán, jak splnit budoucí personální potřeby firmy. Existuje také metoda předpovídání a modelování scénářů budoucích potřeb firmy. V takovém případě data slouží k vytváření několika různých možností jednání, z nichž vedoucí představitelé vybírají nejstrategičtější řešení.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise