Povolání pro kreativní jedince

Máte schopnost přicházet s kreativními řešeními a vaše okolí to patřičně využívá? Pak máte v dnešním pracovním prostředí velkou výhodu. Tradiční obchodní modely již nemusí fungovat a zákazník stále vyžaduje inovaci. Kreativní vedení je pro inovaci také vyžadované.

Zde je příklad několika povolání ideálních pro kreativní myslitele:


- Tvůrce reklam. Představte si výzvy, kterým musejí tito lidé čelit. Musejí přicházet s nápady na propagaci zboží a služeb stále náročnějšímu publiku. Komunikace s obchodními médii a představiteli marketingu – plus nové trendy, průzkumy u spotřebitelů a další marketingová data – napomáhají těmto lidem utvářet sdělení s potřebným přízvukem a tónem.


- Architekt. Když navrhují budovy pro klienty, vyvíjejí architekti potenciální koncepty zvažováním cílů projektu, požadavků a rozpočtu. Architekti potřebují mít plnou hlavu nápadů a musejí mít výbornou představivost.


- Spisovatel na volné noze. Úspěšní spisovatelé na volné noze obecně fungují díky spolupráci s celou řadou klientů. Musejí chrlit nápad za nápadem, aby získali dobrou zakázku. Nápady, které by se líbily publiku vydavatele, jsou nutností, stejně jako schopnost vyjádřit je jasně a logicky.


- Manažerský analytik. Jsou povoláváni, aby pomáhali firmám zůstat konkurenceschopné ve stále se měnícím tržním prostředí. Například navrhují způsoby, jak vylepšit organizační strukturu, efektivitu nebo zisky. Tito konzultanti, kteří se mohou specializovat na určitý obor nebo firemní funkci (marketing, lidské zdroje), analyzují data - například obrat a výdaje, provedou několik pohovorů se zaměstnanci, sledují provoz a pak doporučí akci.


- Vývojář produktů. Musejí využívat svůj umělecký talent a dělat průzkum v oblasti používání produktů, marketingu a materiálů tak, aby vytvářeli design, který bude funkční a zároveň atraktivní. Klíčovou součástí této práce je přicházet s novými, neobvyklými nebo chytrými řešeními a nápady, jak řešit problematiku produktů. Tyto nápady jsou částečně usměrňovány specifikací zákazníka, omezeními produktů, bezpečností, rozpočtem a změnami v trendech designu.


Nové nápady je třeba prezentovat velmi podrobně v instrukcích i nákresech nebo jiných specifikacích tak, aby ostatní dokázali pochopit, jak budou všechny součásti a vybavení produktu vyrobeny, sestaveny, modifikovány, udržovány nebo používány. Jinými slovy, komunikace nových nápadů je zde stejně důležitá jako jejich vývoj.

-av-

Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com