Poznejte své manažery za dvě hodiny

Velmi časté téma otevírané při komunikaci s manažery a personalisty jsou diskuze o tom, jak nejlépe a nejrychleji posoudit a poznat kvalitu práce manažerů a vedoucích týmů.

Zdeněk Fibich, Cadet Go s.r.o.

Výsledky práce manažerů, jejich produktivitu, chybovost jimi vedených týmů máme většinou dobře podchycenou a pravidelně sledujeme a reportujeme klíčové ukazatele. Tato tvrdá data jsou pak často hlavním parametrem, podle kterého jsou manažeři posuzováni a hodnoceni, na tyto výkonové ukazatele jsou pak nastaveny formy vyhodnocení a odměn, případně kariérní možnosti do budoucna.

Jak ale posoudit měkké dovednosti manažerské práce?

Máme mnoho zajímavých profilových testů, náročných analýz chování a osobnostních priorit. Z praxe znají personalisté náročnost nejen kvalitního zadání testu, ale hlavně důležitost správné interpretace výstupů testů a určení efektivních postupů nutných ke zlepšení manažerské práce.

Máme dokonalé, drahé a náročné Development Center aktivity, kdy testujeme chudáky manažery ve vypjatých situacích, simulujeme maximálně věrohodně reálné situace a snažíme se oznámkovat a posoudit jejich projevy, reakce a rozhodnutí. Tímto způsobem jsme schopni odhalit, nakolik manažer zvládá základní techniky vedení, metodiku od stanovení cílů k zadání úkolu až po techniky zpětné vazby. To, co ale nevíme, je jak se manažer chová ve skutečnosti při běžné interakci s podřízenými a kolegy.

Jiným nástrojem může být využití oblíbené 360o zpětné vazby. Správně provedená „třistašedesátka“ může velmi dobře popsat realitu na pracovišti hlavně z pohledu projevů, chování a činností manažera. Samozřejmě tato forma zpětné vazby má svá rizika a omezení. „Třistašedesátka“ aplikovaná do firemní kultury, kde panuje nejistota, nervozita, nezdravé vztahy a nedůvěra na pracovišti, může být také dobrou rozbuškou, zjitřit atmosféru a umožnit jedincům si anonymně postěžovat a zúčtovat staré křivdy.

Méně používaným nástrojem, jak poznat práci manažera, je možnost využít tzv. „stínování práce“ manažera na pracovišti. Manažerův „stín“ může být nadřízený manažer, kolega i personalista, nejvhodnější je však externí pomoc od trenéra nebo kouče. Časté otázky směřují k tomu, zda stínovaný manažer se nechová před „stínem“ jinak, zda se příliš nekontroluje a nehraje pro něj nepřirozenou roli. Z mé zkušenosti desítek „stínování“ mohu odpovědně říci, že manažer během 2-3 hodin zapomene na sledování a začne se chovat a jednat dle svých standardních návyků. Výhodou je samozřejmě situace, kdy manažer zná svůj „stín“ a již s ním pracoval.

Jak poznat manažera za dvě hodiny?

V případě, že chceme získat rychlý náhled na projevy, chování, jednání a činnosti manažera, tak z praxe vřele doporučuji náhled na dvě klíčové manažerské činnosti.

Plánování práce manažera

Se svolením manažera nahlédněte do jeho plánovacího systému, kde si eviduje úkoly a své činnosti. Není důležité, zda plánuje s využitím pokročilé IT techniky nebo v papírovém diáři. Skutečné aktivity manažera a jeho priority jsou přímým odrazem toho, co je naplánováno. Překvapivě často také nalezneme manažery, kteří neplánují a výsledkem je reaktivní přístup manažera k úkolům. Co tedy v plánech uvidíme? A co bychom tam rádi viděli?

Manažer by měl mít ve svém plánu ideálně vyrovnané poměry úkolů a činností zaměřených na cíle, výkon a operativu a také na vedení a rozvoj svých podřízených (mikromanagement). Co převažuje? Schválně, najdete tam tyto položky a úkoly? (Prvních šest tam naleznete nejčastěji, ale co ostatní?)

 • Zadané úkoly a cíle

 • Operativní akce na zajištění provozu oddělení a dosažení cílů

 • Projektové schůzky

 • Plán a postupné kroky řízení aktuálních a budoucích změnových procesů

 • Telefonáty, video porady

 • Termíny, kdy se má jaký úkol zkontrolovat

 • Co vše je třeba zakončit a se pracovníky vyhodnotit

 • Naplánovaná komunikace – co předat za informace, co zjistit, co si vyjasnit

 • Jaké osobní pohovory udělat

 • Jaké vztahy zlepšit

 • Jak povzbudit týmovou spolupráci

 • Jaké porady uskutečnit a jakých se účastnit

 • Co udělat pro zvýšení motivace jednotlivců a týmu

 • Naplánované termíny plánování

 • Jaké zdroje bude potřeba zajistit

 • Co je vhodné udělat pro odborný a osobní rozvoj podřízených

 • Spolupráce s kolegy a vedoucím

 • Komu je třeba s čím pomoci

Vedení porady s podřízenými

Krátký náhled na vedení a moderování reálné porady s podřízenými poskytne mnoho informací ohledně projevu, jednání a priorit manažera. Kultura a hodnoty společnosti jsou často nastavovány a ukotveny do reálného života právě zde, v komunikaci a interakci skupiny.

Co můžeme sledovat a vyhodnotit ze sledování porady? Co nám to o manažerovi řekne?

 • Jaká témata a priority se probírají (cíle, úkoly, kontroly vs vyhodnocení, ocenění, podpora, plánování…)

 • Jak vedoucí respektuje práci podřízených a jak jí oceňuje?

 • Jak manažer působí na podřízené – pozitivně nebo negativně?

 • Jak dokáže manažer udržovat win-win vztahy v komunikaci?

 • Jak dodává pozitivní vize do budoucna?

 • Jak je dobrý v poskytování zpětné vazby?

 • Jaký má respekt a autoritu v očích podřízených?

 • Jakou dokáže nastavit na poradě atmosféru?

 • Jak dokáže produktivně moderovat poradu k cílům?

 • Jak se manažer na poradu připravil?

 • Jaký byl cíl porady a s čím jednotliví účastníci odešli?

 • Co během porady manažer v účastnících posílil?

Výše uvedené dvě manažerské aktivity plánování práce a vedení porady vám umožní již po krátké době posoudit „měkké“ dovednosti manažera, následně naplánovat potřebné oblasti rozvoje či upevnění do reality.

Vyzkoušejte si, budete možná překvapeni efektem.