Pozor na mobilní telefony v zaměstnání

Mobilní telefony se staly běžnou součástí našeho života, a to se svými dobrými i špatnými stránkami. Firmy se například potýkají s jejich přítomností na pracovištích a příslušnými právními otázkami. Spolu s tím, jak se mobilní technologie zdokonalují a v telefonech se objevují kamery nebo zařízení pro záznam zvuku, zaměstnavatelé musejí vyvažovat výhody, které to přináší jejich zaměstnancům s možnými riziky.

V minulých letech vyvstal zaměstnavatelům nový problém například v souvislosti s dopravními nehodami zaměstnanců, jejichž počet stoupal přímo úměrně s telefonováním za jízdy. Dnes by se však měly zaměřovat zejména na prevenci úniku osobních údajů nebo obchodní špionáže. K těmto aktivitám totiž svádějí některé zaměstnance mobilní telefony umožňující kvalitní fotografování pracovišť nebo skenování dokumentů, spolu s internetem, jehož prostřednictvím je možné záznamy ihned odeslat mimo firmu. Telefony s kamerami se dokonce staly předmětem několika soudních sporů ve věci sexuálního obtěžování, když zaměstnanci natáčeli jiné osoby v situacích, které je možné označit za útoky na soukromí.

Zaměstnavatelé se zneužití mobilních telefonů zaměstnanci brání nejčastěji zaváděním kontroly využijí těchto zařízení na pracovištích, zejména v šatnách nebo odpočívárnách. Někteří dokonce zakazují jakékoli nepovolené fotografování. Vedle toho si uvědomují, že mobilní telefony přispívají k snižování produktivity, takže podnikají kroky, které zaměstnancům zakazují používat v práci mobilní telefon pro soukromé účely.

V zájmu každého zaměstnavatele je zavést konkrétní podmínky pro využívání mobilních telefonů. Předpokládá se, že tyto podmínky budou pravidelně vyhodnocovány a případně aktualizovány. Proaktivní přístup se rozhodně vyplatí. I když je potenciální nebezpečí zneužití mobilních technologií malé, cena preventivních opatření je velice nízká ve srovnání s potenciálními problémy.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com