Pozor na mýty o firemní kultuře

Řada manažerů stále vnímá firemní kulturu jako neurčitý koncept, jemuž chybí praktické uplatnění. Toto vnímání je ještě umocněno mýty, které firemní kulturu opřádají. Americká manažerská asociace však upozorňuje, že tyto mýty jsou prokazatelně chybné.

- 1. mýtus: Kultura je pouze „soft" záležitostí, a tudíž ji nelze zavádět. Realita: Mnoho studií prokázalo, že kultura má přímý vliv na výkonnost firem.

- 2. mýtus: Firemní kultury jsou takové, jaké jsou. Nelze je výrazně upravovat nebo měnit. Realita: Změny kultury vyžadují trpělivost a konzistentní přístup k řízení. Přesto odpovídají vlivu firemních vůdců.

- 3. mýtus: Změny kultury vyžadují vůdce se silnou vůlí, kteří budou usilovat o „zamíchání věcmi". Realita: Praxe ukazuje, že kulturní změny přinášejí vůdcové, které je stávající kultura ochotna následovat - nikoli tyrani.

- 4. mýtus: Kultura musí být zkušeností, aby ji bylo možné pochopit. Nelze ji snadno popsat, měřit ani učit. Realita: Existují poměrně přesné způsoby měření a popisování firemní kultury.

- 5. mýtus: Organizace mají jen jednu dominantní kulturu - je téměř stejná napříč celou firmou. Realita: Subkultury v rámci organizací mohou být velmi rozdílné a dokonce vést ke vzniku protikultur.

- 6. mýtus: Při výběru nového vůdce nemusejí úvahy o kultuře být zásadní a nejsou ani podstatné pro úspěch. Realita: Kultury mají velmi silný vliv na efektivitu vůdců.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association