Práce na dálku má řadu výhod, ale...

Řada zaměstnavatelů se obrací k práci na dálku jakožto možnosti úspory nákladů na straně své i zaměstnanců. Obě strany tuto možnost vítají vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot i vyšší morálce zaměstnanců.

Zvažujete-li tuto možnost, měli byste začít průzkumem mezi zaměstnanci, abyste se ujistili o jejich zájmu. Mějte však na paměti, že ne všechny pozice lze vykonávat z domova.

- Proveďte průzkum pracovních pozic ve vaší firmě. Určete, které z nich jsou vhodné pro práci na dálku.

- Zhodnoťte zájem na vašem pracovišti. Dotazujte se zaměstnanců, zda mají o tuto možnost zájem. Nechcete jistě věnovat čas výzkumu a sepisování politiky pro práci na dálku, nebude-li o ni nikdo mít zájem.

- Vyčíslete náklady. I zavádění práce na dálku bude mít své náklady. Počítejte s náklady na potřebné vybavení, případně zvažte, co si zaměstnanci mohou pořídit sami.

- Poraďte se s právníkem. Konzultujte svůj plán s právníkem zaměřeným na pracovní právo. Pomůže vám nejen správně formulovat novou firemní politiku, ale také sestavit smlouvy pro zaměstnance pracující na dálku.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools