Práce personálního oddělení znamená především komunikaci

Nejdůležitější úkol pro personální oddělení je zajistit správné lidi na správná místa ve správném čase. Když říkám správné lidi – myslím tím lidi s požadovaným vzděláním, případně zkušenostmi a osobnostně se hodící do týmu. Není to lehký úkol, zvláště když budujete továrnu na zelené louce, případně otevíráte novou pobočku a hledáte více zaměstnanců na různé pozice.

Alena Friedel, Personální ředitelka Volvo Truck Czech s.r.o.

Je velmi důležité, aby se noví kolegové začlenili co nejrychleji do týmu, aby jim tým pomohl se co nejrychleji zapracovat. K tomu slouží vstupní programy a vstupní školení pro zaměstnance a také komunikace ze strany HR, kdy se s novým člověkem pravidelně potkávám.

Pokud máme správné lidi, musíme je rozvíjet, nastavit jim tréninkové programy a školení. Na tomto spolupracuje personální oddělení s liniovými manažery.

Důležité je vedení, řízení lidí. Je potřeba s lidmi komunikovat, vysvětlit jim, co po nich chceme a proč to chceme. Moje zkušenost je - pokud zaměstnanci vědí, jaké úkoly před nimi stojí, jaký má firma směr a cíl, lidé pracují s daleko větším nasazením, než když s nimi nadřízení a vedení firmy nekomunikuje.

Velmi se nám osvědčily pravidelné čtvrtletní firemní konference, na kterých seznamujeme všechny naše zaměstnance s výsledky firmy a plány pro další období. Lidé potřebují vědět, co se podařilo, (tato setkání bereme jako příležitost k poděkování) a také, co je potřeba vylepšit. Všichni musí cítit, že jsou součástí jednoho týmu, který táhne za jeden provaz.