Pracovat pro život, nebo žít pro práci?

Evropané pracují v současné době průměrně o 10 procent méně hodin než Američané. Tato situace se však možná brzy změní. Přispěje k tomu nejen stagnace ekonomiky, úpadek veřejných financí a konkurence v Evropě, ale i to, že kratší pracovní týden se výrazně neosvědčil jako nástroj boje proti nezaměstnanosti.

Evropa zvažuje svůj přístup, protože dosavadní pracovní model nefunguje. Francie například v roce 2000 zkrátila pracovní týden na 35 hodin v očekávání vzniku více nových míst. Nyní se však obává, že tento krok poškodí její ekonomiku a uvažuje o návratu k delší pracovní době. Neformálně probíhá zavádění delší pracovní doby i ve Velké Británii.

Nakonec ani dosud nejbenevolentnější Němci (s délkou pracovní doby asi o 18 procent kratší než Američané) ustupují o původního přesvědčení. K zamyšlení je donutila společnost **Siemens**, která se rozhodla přesunout veškerou výrobu bezdrátových a mobilních telefonů (asi 2000 pracovních míst) do Maďarska, kde jsou mnohem nižší mzdy. 35 hodinová pracovní doba není v globální konkurenci dostačující.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com