Pracovní trh budoucnosti

Díky vývoji technologií se v budoucnu změní i pracovní trh. Žádáni budou především kreativní jedinci, kteří nepropadnou stereotypu. Nejedná se jen o tvůrčí pracovníky, ale také o právníky nebo daňové poradce.

Vývoji neodpovídají ani představy, že sektor služeb nahradí pracovní místa, ztracená ve výrobních odvětvích v důsledku automatizace, outsourcingu či z jiných důvodů. Ubývání rutinních prací může vést i ke zrušení pevné mzdy. Práce bude spojována s určitým projektem a ne s hodinami strávenými ve firmě.

Institut pro výzkum budoucnosti sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem odhaduje, že se během dvou až tří desetiletí podstatně zvýší počet osob samostatně výdělečně činných. Dalších zhruba 40 procent ekonomicky aktivních osob bude sice v zaměstnaneckém poměru, ale budou mít smlouvy převážně jen na dobu určitou. Pravděpodobné také je, že jedinec bude současně vykonávat několik povolání.

Proti předložené tezi stojí fakt, že podniky nedrží pohromadě jen vytváření zisku, ale také jejich podniková kultura, jejíž součástí je i identita firmy stojící na pracovnících, kteří jsou schopni uchovávat tradice. Ten, kdo do vztahu s firmou vstupuje jen na vyžádání, nepociťuje potřebu upevňovat její identitu.

Podle trendologů všechny činnosti, které se opakují, vyřídí počítačové systémy nebo budou outsourcovány. V zemích s vysokými náklady na lidskou práci zůstanou zachovány jen tvůrčí činnosti, prudce se zvýší požadavky na vysoce kvalifikované "znalostní" pracovníky. Počet "pevných" zaměstnanců se bude trvale snižovat, poroste význam smluvních pracovníků vázaných na konkrétní projekt.

-hp-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz