Pracující na dálku jsou spokojenější

Americký Kenexa Research Institute provedl výzkum, v němž se zaměřil na vliv místa výkonu zaměstnání na hrdost vůči zaměstnavateli, důvěru v budoucnost, ochotu doporučovat svého zaměstnavatele okolí a celkovou spokojenost zaměstnanců. Ukázalo se, že zaměstnanci pracující na dálku nebo doma mají lepší mínění o upřímné komunikaci zaměstnavatele a lépe smýšlejí o nejvyšším vedení. Myslí si také, že jejich přímí nadřízení umí dobře řídit lidi, zachází s nimi férově a poskytují užitečnou zpětnou vazbu.

Mimo kancelář pracují lidé z různých důvodů, ať už jde o vyrovnání pracovního a soukromého života, rodinné povinnosti, zvláštní pracovní rozvrh nebo dojíždění na velkou vzdálenost. V USA do této kategorie spadají nejčastěji ti, kteří jsou zaměstnanci jedné firmy již tři až pět let a dosahují věku mezi 36 a 45 lety. Muži převažují nad ženami.

Pokud jde o profese, na dálku či z domova pracují nejčastěji profesionálové (např. účetní, lékaři a sestry), manažeři a zaměstnanci v oblasti techniky a prodeje. Z hlediska oborů jde především o obchodní a finanční služby a zdravotnictví.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork