Předpoklady multigeneračního leadershipu

Ilustrační snímek

Dnešní lídři mají před sebou multigenerační týmy a spolu s tím i potřebu řídit různá očekávání, pracovní styly a komunikační preference jednotlivých generací podřízených. Co vše by tedy měl splňovat uchazeč o pozici multigeneračního lídra? Server diversity-executive.com radí:

Podporovat pružná pracovní opatření

Zaměstnanců, kteří musejí a chtějí pracovat v tradiční kanceláři v tradiční pracovní době ubývá. Chytrý lídr ví, že díky pružnosti může dosáhnout vyšší produktivity.

Koučovat a poskytovat okamžitou zpětnou vazbu

Hodnocení výkonnosti jednou ročně a nepravidelná zpětná vazba vedou pouze k poklesu výkonnosti zaměstnanců. Dobrý lídr předává zpětnou vazbu co nejdříve, informuje své lidi o výkonnosti průběžně a slaví s nimi úspěchy.

Podporovat angažovanost zaměstnanců

Multigenerační lídr přichází s příležitostmi, jak rozvíjet své podřízené různých generací pomocí speciálních projektů, školení či mentorování.

Komunikovat více kanály

Zatímco starší generace obecně preferuje osobní kontakt, písemné zprávy nebo e-mail, mladší generace dává přednost mobilním zařízením a internetu. Neplatí to samozřejmě pro každého, a právě proto by měl multigenerační lídr umět používat všechny dostupné kanály a vybírat je podle preferencí jednotlivých členů svého týmu.

Individuální přístup

I v rámci jedné generace jsou různí lidé různí. Proto i multigenerační lídr musí umět přistupovat individuálně ke každému členovi svého týmu, zohledňovat individuální potřeby, aspirace a také názory na dění v organizaci.

-kk-

Zdroj: Diversity Executive - portál amerického magazínu věnovaný řízení diverzity
Zobrazit přehled článků ze zdroje Diversity Executive