Překážky strategického výběru a rozvoje zaměstnanců

Ilustrační snímek

Pokud si chce HR získat skutečný respekt ze strany vedení firmy, musí ukázat, že poskytuje skutečně hodnotné služby (vyjádřeno penězi). Chce-li hrát strategičtější roli v řízení lidského kapitálu, musí překonat řadu překážek. Podle serveru TLNT.com jde především o následující překážky v otázce výběru a rozvoje zaměstnanců.

1. Pozice oběti

Na otázku, co jim brání v úspěchu ve firmě, odpovídají personalisté často, že jim chybí školení, pomoc a manažerský směr. Stylizace do role oběti je velký mentální blok na cestě k úspěchu HR ve firmě. Dokud si lidské zdroje nedokáží uvědomit důležitost své role při vstupu zaměstnanců do firmy a jejich dalším rozvoji, nemohou být strategické.

2. Neschopnost vyčíslit špatnou výkonnost

Jedna teorie říká, že 20 procent zaměstnanců dělá 80 procent práce. Další vyčísluje náklady na špatnou výkonnost ve výši 10-50 % roční mzdy. To vše jsou ale pouze obecná čísla a vy potřebujete znát ta vaše. Spolupracujte s liniovými manažery.

3. Neschopnost předem vyloučit uchazeče, jejichž výkonnost bude nedostatečná

Rozhodování o náboru a povyšování zaměstnanců by mělo být postaveno na hodnocení jednotlivců, nikoli pracovních pozic. Sledujte výkonnost jednotlivců na základě předem určených dovedností.

4. Hodnocení pouze v podobě pohovorů

Nestrukturované pohovory vykazují jen minimální prediktivní hodnotu, ať už jsou součástí náboru nebo kariérního rozvoje zaměstnance. Pro každou dovednost, kterou chcete hodnotit, byste měli zvážit výběr nejvhodnějšího hodnoticího nástroje.

5. Odmítání změn

Myslí si vaši lidé v oddělení HR, že již nepotřebují žádnou další pomoc nebo školení? Pak je na místě jim připomenout, jakou roli hrají ve včasném měření dovedností zaměstnanců a dokázali se s nimi rozloučit, nebudou-li schopni reagovat na změny.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT