Překážky týmové spolupráce

Odhalování a překonávání dysfunkcí v týmové spolupráci posiluje produktivitu, spokojenost a retenci zaměstnanců. K nejčastějším chybám v řízení týmů dochází tehdy, když firma nevěnuje budování efektivních týmů dostatek času, nedokáže vyhodnocovat efektivitu týmů jakožto odraz firemních procesů a nevytváří akční plány, jak překonat nedostatky organizační výkonnosti. Jak tedy překonat nefunkční týmovou spolupráci?

Hledejte příčiny

Začněte tím, že odhalíte překážky, které vám brání v dosažení maximální výkonnosti. Pracujte na tom společně, překážky by neměl odhalovat jen vedoucí týmu. Často je jednou z největších překážek nedostatek důvěry. Členové týmů by měli být schopni přiznat si své slabé stránky, požádat o pomoc a být k sobě navzájem upřímní.

Zlepšete komunikaci

Závažným problémem týmové spolupráce je nedostatek komunikace. To vede k tomu, že týmy fungují na základě domněnek a předpokladů, což ve výsledku znamená frustracím a konfliktům. Existuje celá řada nástrojů, které mohou zlepšit týmovou komunikaci. Základem úspěšné týmové komunikace je však prostředí, v němž budou všichni cítit, že spolu mohou otevřeně mluvit.

Neustále zlepšujte týmové procesy

Často se stává, že jednotliví zaměstnanci pracují efektivně, jakmile však mají pracovat v týmu, proces spolupráce nefunguje. Tyto problémy je třeba řešit analýzou – mapováním a zlepšováním procesů prostřednictvím klíčových pracovníků při skupinových setkáních.

Soustřeďte se na výsledky

Jestliže chce tým uspět, musí být zaměřený na výsledky. Řada týmů nemá jasnou vizi ani cíle, na kterých by se všichni shodli. To znemožňuje úspěšné výsledky. Pokud si nedokážeme představit, co znamená úspěch týmu a neukážeme to našim lidem, nemělo by nás překvapovat, že tým nedosahuje kýžené výkonnosti.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools