Prevence čtyř nejtypičtějších příčin syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je velmi závažným stavem, který ohrožuje nejenom pracovní výkonnost a motivaci zaměstnance, ale i jeho zdraví. Vyhořelý pracovník ztrácí zájem o svoji práci, není schopen efektivně pracovat, je unavený a nemá žádnou motivaci. Bez zásahu zvenčí tato situace často končí tak, že pracovník odchází ze své současné pozice, ať už ze svého popudu nebo z popudu zaměstnavatele. Z pohledu lidských zdrojů je nutné snažit se o maximální prevenci syndromu vyhoření mezi zaměstnanci. A proto je nutné znát nejčatější příčiny tohoto fatálního stavu.

Ilustrační snímek

Pocit nedostatečného ocenění

Podle HR Zone se vyhořelí pracovníci často vyjadřují tím způsobem, že se cítí nedoceněně. Mnohdy jim připadá, že výsledky jejich práce nikdo neoceňuje a že si jejích úsilí nikdo nevšímá. Člověk s takovými pocity pak často ztrácí motivaci podávat dobrý výkon ve své práci a velmi rychle ztrácí o svoji práci zájem. Proto je nutné nejenom zaměstnance dostatečně oceňovat, když prokáží velké úsilí v rámci své pozice, ale dát jim i pocit, že jejich práce má nějaký hlubší, dlouhodobý smysl, na který mohou být při konání svých povinností hrdi.

Neschopnost vyvážit osobní a pracovní život

Častým nešvarem, který se dlouho nijak nemusí projevovat, ale který nakonec může přerůst v závažný problém, je neschopnost zaměstnance vybalancovat osobní a pracovní život. Jestliže se dlouhodobě někdo snaží excelovat jak v pracovním, tak i rodinném životě, často se pak stává, že cítí frustraci ze situace v obou těchto sférách. Prevencí tohoto problému je nabídnout zaměstnancům flexibilitu a porozumění v řešení osobních záležitostí, aby se necítili pod tlakem a aby nezanedbávali osobní rovinu svého života.

Nezvládnutí přidělených úkolů

Stres, který má svůj původ v tom, že zaměstnanec nezvládá přidělenou agendu, se můžu naakumulovat a po určité době může vyústit až do fáze vyhoření. Problémem je, že mnoho pracovníků nemůže nebo nechce přiznat, že práci, která je jim přidělena, nezvládají, a nikdo z nadřízených tak nemá šanci zasáhnout dříve, než se problém rozroste do neřešitelných rozměrů. Nastavte vaši firemní kulturu tak, aby se zaměstnanci nebáli o těchto problémech mluvit a aby v rámci vaší společnosti panovala atmosféra, která jim umožňuje přiznat, že nezvládají to, co se závazali plnit.

Nemožnost ovlivnit dění kolem sebe

Neméně zásadním problémem je pocit zaměstnance, že nemá vliv na dění ve firmě. Tento problém nastává hlavně pokud má jejich manažer sklony k mikro-managementu, tedy k dohledu nad všemi detaily práce daných zaměstnanců. Dejte pracovníkům určitou volnost a manévrovací prostor, ve kterém si částečně svoje věci mohou dělat tak, jak chtějí. Vložte do nich svoji důvěru a dejte jim tak pocit, že můžou o svém osudu a o své práci rozhodovat.

 

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone